PDA

צפה בגרסה המלאה : [וקטורים] מציאת משוואת מישור בהצגה אלגברית על פי שלוש נקודותאריאל
13-12-2010, 14:25
וקטורים אלגברים


מציאת משוואת מישור בהצגה אלגברית על פי שלוש נקודות (http://www.emath.co.il/maagar/index.php?title=%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7 %9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7% A9%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%94_%D7% 90%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%9 C_%D7%A4%D7%99_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%A0%D7% A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA)

מיכאל
13-12-2010, 16:51
יפה
יישר כוח

gjhjkghjk
08-01-2011, 15:22
לא הבנתי .... איך מהכפלת ווקטורי הכוון הגעת למה שהגעת ?

אריאל
08-01-2011, 17:24
בקרוב נעלה סיכום אודות מכפלה וקטורית