PDA

צפה בגרסה המלאה : מקום גיאומטריwedad
13-12-2010, 21:14
מנקודה a שעל המעגל x^2+y^2=r^2 שמרכזו o, מעבירים אנך לציר הx שחותך אותו בנקודה b,וישר המאנך לציר y שחותך את המעגל בנקודה c
מצא את המקום הגיאומטרי של מפגש הישר העובר דרך b והמקביל ל-ao עם הישר מאנר לציר ה-x והעובר דרך c

מיכאל
14-12-2010, 14:08
פתרון