PDA

צפה בגרסה המלאה : אופטיקה גאומטריה - שבירת אורmatan1212
14-12-2010, 14:27
http://up350.siz.co.il/up3/zcjzdqyymtxz.jpg (http://www.siz.co.il/)(2) ישנה אפשרות שהקרן שחדרה לזכוכית דרך הפאה AB תוחזר באופן מלא בעת הפגיעה בדופן השניה. בהסתמך על סרטוטך בסעיף ד(1) ועל תשובותיך בסעיף א' – האם עבור זווית נתונה a ייתכן שהקרן תוחזר
באופן מלא כאשר המנסרה במים ותוחזר באופן חלקי בלבד כאשר המנסרה באוויר ? נמק. (5 נק')

Bogri74
14-12-2010, 15:59
החזרה מליאה מתי? ביציאה של הקרן מהמנסרה?

matan1212
14-12-2010, 16:44
החזרה מליאה מתי? ביציאה של הקרן מהמנסרה?


כן...כלומר שזה לא ייצא מהמנסרה אלא יחזור...

Bogri74
14-12-2010, 16:55
האם המנסרה היא שוות שוקיים או שוות צלעות?

matan1212
14-12-2010, 22:24
תיקנתי את השאלה...אני צריך את התשובות לכל הסעיפים חוץ מ-ג'

Bogri74
15-12-2010, 10:40
א. זווית קריטית היא זווית פגיעה שמעליה מתקיימת החזרה מליאה של אור במעבר מתווח עם מקדם שבירה גבוע לתווח עם מקדם שבירה נמוח.

\theta_{c}=sin^{-1}(n_{1}/n_{2}), n_{1}>n_{2}

זווית קריטית במעבר זכוכית - אויר

\theta_{c}=sin^{-1}(1/1.5)=41.8^o

עבור מעבר זכוכית - מים הזווית הקריטית גדולה יותר:

\theta_{c}=sin^{-1}(1.3/1.5)=60^o

ב. תמונה מס' 1

ד.
1. יש להוסיף קו מעל הקו שבתמונה. כי זווית ההחזרה גדולה פי 1.3 מזאת של אויר זכוכית

2. לא יתכן המצב על בסיס תוצאות של סעיף א 2 ו-3 וסעיף ד 1

matan1212
15-12-2010, 14:14
א. זווית קריטית היא זווית פגיעה שמעליה מתקיימת החזרה מליאה של אור במעבר מתווח עם מקדם שבירה גבוע לתווח עם מקדם שבירה נמוח.

\theta_{c}=sin^{-1}(n_{1}/n_{2}), n_{1}>n_{2}

זווית קריטית במעבר זכוכית - אויר

\theta_{c}=sin^{-1}(1/1.5)=41.8^o

עבור מעבר זכוכית - מים הזווית הקריטית גדולה יותר:

\theta_{c}=sin^{-1}(1.3/1.5)=60^o

ב. תמונה מס' 1

ד.
1. יש להוסיף קו מעל הקו שבתמונה. כי זווית ההחזרה גדולה פי 1.3 מזאת של אויר זכוכית

2. לא יתכן המצב על בסיס תוצאות של סעיף א 2 ו-3 וסעיף ד 1


אתה יכול לפרט קצת יותר על ד.2?

matan1212
15-12-2010, 22:50
בקשה מישהו יכול לעזור לי ב-ד'(2)...אני מנסה לפתור ולא מצליח....מאתמול אני מנסה....

Bogri74
16-12-2010, 12:27
במצב שהמנסרה במים על מנת שהקרן תפגע בדופן השניה בזווית קריטית (60 מעלות) נדרש \alpha=90^o כלומר על מנת שתהיה החזרה מליאה מהדופן השניה עבור הסביבה של מים נדרש \alpha>90^o. בתנאים האלה אין מצב שבסביבת אויר הקרן תוחזר רק חלקית מהדופן השניה מכיוון שזווית הפגיעה בגופן זאת תמיד גדולה מ-60 מעלות כלומר מתקייםת החזרה מליאה ולא חלקית כי הזווית הקריטית היא 41.8 מעלות.