PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלות ממבחןori aharoni
27-12-2010, 22:03
1) האם תתכן החזרה פנימית מלאה במעבר האור מזכוכית (מקדם שבירה=1.5) ליהלום (מקדם שבירה=2.4)?
אם כן - מהי זווית הגבול(קריטית) ?
אם לא - נמק.

2) מניחים בקרקעית במיכל כדור.
א) למה הכדור נראה לילד המסתכל לכיוון הקרקעית גדול יותר ? היעזר בהסברך בתרשים מתאים.
ב) ילד משנה את זווי ראיתו כך שעיניו מתקרבות לאנך. האם גודל הכדור ישאר כמו במקרה הקודם? נמק.

Bogri74
27-12-2010, 23:41
בקרקעית מיכל ריק או יש בו נוזל כלשהו?

ori aharoni
08-01-2011, 20:13
יש מים (n = 1.5)

Bogri74
09-01-2011, 10:48
1. לא תתכן, כי החזרה מליאה אפשרית רק במעבר קרן מאזור עם מקדם שבירה גבוע לאזור עם מקדם שבירה נמוך.

2. בגלל שבירת הקרניים במעבר ממים לאויר. הכדור תקטן כי האפקט של השבירה קטן כשמתקרבים לאנך.

ori aharoni
11-01-2011, 18:47
אתה יכול להסביר את אפקט השבירה ?

Bogri74
12-01-2011, 14:50
תעיין ב:
חוק סנל – ויקיפדיה (http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A1%D7%A0%D7%9C)