PDA

צפה בגרסה המלאה : [אלגברה] בקשה הבהרה בנוגע למיקוד חורף 2011cherry4u
02-01-2011, 18:30
במיקוד חורף 2011 של משרד החינוך רשום כי בנושא "טכניקה אלגברית" לא ייכלל החומר הבא:
-חקירת מערכת משוואות לינאריות עם שני משתנים ופרמטר אחד או שניים.
-מערכת משוואות ממעלה שנייה עם פרמטרים.
-משוואות הנפתרות על ידי הצבה (כמו משוואות דו ריבועיות). משוואות אי רציונליות.
-נוסחאות וייטה.

עכשיו, יש לי כמה שאלות:
1. הסעיף הראשון והשני הם מאוד לא ברורים, כי אני קצת מתבלבל בין איך שהנושאים רשומים בספר של בני גורן 005 לבין איך שמשרד החינוך רשם. אז איזה מין הנושאים ירד לעזאזל ירד?:
-משוואות ממעלה ראשונה עם פרמטרים.
-מערכת של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם פרמטרים.
-משוואות ריבועיות עם פרמטרים.
-מערכת של שתי משוואות ממעלה שנייה עם פרמטרים.

2. הבנתי שהנושא של אי שיוויונים לא ירד, סבבה, אבל... בפרק "אי שיוויונים ממעלות גבוהות" יש שם דברים שנפתרים על ידי הצבה (יעני הצבה בפרמטר t) ובסעיף השלישי מדבר על משוואות שנפתרות על ידי הצבה, אומרים שזה ירד. אז מה בעצם נסגר? אני לא בטוח שבכלל יש את הנושא הזה בתוכנית הלימודים, רשום שצריך לבדוק, אז.. אני שואל... צריך ללמוד את זה?

תודה רבה למגיבים ולעוזרים.

c}{en
02-01-2011, 19:03
הסתכלת כאן? בגרות במתמטיקה, פיסיקה - מה נשאר ומה ירד לאחר מיקוד חורף 2011 התשע"א (http://www.emath.co.il/content.php?r=36-%D7%9E%D7%94-%D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%A8-%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%93-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3-2011-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2-%D7%90)
אני חושבת שזה יוכל לעזור..

cherry4u
02-01-2011, 20:03
כן כן הסתכלתי, אבל זה לא לגמרי ברור...

מיכאל
02-01-2011, 20:06
איזה שאלון אתה ניגש

cherry4u
02-01-2011, 20:22
אני ניגש ל05, 06 ו 07... אבל לגבי 05 מאוד קשה לי להבין מה נשאר ומה ירד... בנושא של האלגברה בעיקר.

מיכאל
02-01-2011, 21:20
ירד מעלה 1 מעלה 2 עם פרמטרים ירדה הקירה
נשארו האי שיוויון