PDA

צפה בגרסה המלאה : הסבר בנוגע לסעיף.. ממיקודיתmai013
07-01-2011, 15:54
מרכז המעגל נמצאעל הישק y=mx-20. המעגל עובר בנוקודות a(-1,5) b(3,9)
א. הבא את מרכז המעגל באמצעות m.
ב. מעבירים למעגל משיק בנקודה a ומשיק שני בנקודה b . מצא את הערך של m שעבורו שני המשיקים מקבילים זה לזה.

את סעיף א הצלחתי.. את סעיף ב אני לא יודע איך פותרים (דרך) בבקשה עזרה...

c}{en
07-01-2011, 19:11
אתה יכול לכתוב את משוואת שני המשיקים למעגל באמצעות הנוסחה למשיק למעגל באמצעות מרכז המעגל ונקודת ההשקה.
ואז תדרוש כי השיפועים של שני המשיקים האלה יהיו שווים.
עשית ככה ולא יצא נכון?

שבת שלום :)

mai123
26-03-2011, 08:42
איך יודעים מה נקודת ההשקה?
ניסיתי לעשות ולא הצלחתי. תוכלי להעלות פתרון ? תודה

c}{en
26-03-2011, 15:25
איך יודעים מה נקודת ההשקה?
ניסיתי לעשות ולא הצלחתי. תוכלי להעלות פתרון ? תודה

כתוב בשאלה שמשיק אחד מעבירים בנקודה a ומשיק שני בנקודה b והרי הנקודות האלה הן על המעגל עצמו..

mai123
26-03-2011, 16:27
אבל איך לסמן אותן?

gilas
26-03-2011, 16:42
אבל איך לסמן אותן?
הנקודות נתונות, לא? או שלא הבנתי משהו פה...

מרכז המעגל נמצאעל הישר y=mx-20. המעגל עובר בנוקודות a(-1,5) b(3,9)
א. הבא את מרכז המעגל באמצעות m.
ב. מעבירים למעגל משיק בנקודה a ומשיק שני בנקודה b . מצא את הערך של m שעבורו שני המשיקים מקבילים זה לזה.

את סעיף א הצלחתי.. את סעיף ב אני לא יודע איך פותרים (דרך) בבקשה עזרה...
משמע, מדובר על a(-1,5)\;,\;b(3,9).

לצערי לא אוכל לפתור עכשיו אבל לא נראה לי שצריך בכלל את המשוואות עצמן.
מספיק יהיה לחשב שיפועי משיקים (הופכי נגדי לao וbo, כאשר o מרכז מעגל שחישבת בא', a,b נתונות כאמור)
ולדרוש שיוויון.
מקווה שתסתדרי...