PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלה בנושא עדשה מרכזתori aharoni
17-01-2011, 17:51
רוחק המוקד של עדשה הוא 8 ס"מ.
על הציר האופטי של העדשה, במרחק 12 ס"מ ממנה, ניצב עצם שגובהו 4 ס"מ.

א) סרטט על נייר משובץ תרשים הכולל את העדשה, ציר העדשה והעצם, כך שרוחב של משבצת בתרשים ייצג מרחק
של 1 ס"מ במציאות (את קוטר העדשה בחר כרצונך). סמן בתרשים את שני המוקדים של העדשה.

ב) בנה, באמצעות סרטוט קרנים מתאימות, את הדמות של העצם הנוצרת ע"י העדשה.

ג) קבע אם דמות העצם היא ממשית או מדומה ? ישרה או הפוכה?מוגדלת או מוקטנת?

ד) על-פי התרשים שסירטטת, מצא :
1 את מרחק הדמות מהעדשה.
2 את גובה הדמות.
3 את ההגדלה הקווית.


תודה