PDA

צפה בגרסה המלאה : פונקציה מטורפת- הדרכה תספיק...asherm01
31-01-2011, 22:22
נתקעתי באופן רציני בעסק הזה-
נתונה הפונקציה y=mx^3e^{kx^2}, המשיק לגרף הפונקציה בנקודה (1,\frac{2}{e}) מאונך לישר y=-\frac{1}{2}*e*x
א. מצא את k ואת m (פרמטרים שונים מ 0). <--- חייב את זה.
ב. חקור את הפונקציה-- לא צריך...

-----
מה שניסיתי, אם הישרים מאונכים - השיפועים הופכים ונגדיים- אבל זה לא עובד!
ניסיתי לגזור לגלות שיפועולהשוות,אבל ---> לא עובד!
ניסיתי להציב נק' ולהשוות---> יוצא שלילי --> לא עובד!

תודה רבה!

matan1212
31-01-2011, 22:40
מה התשובה?

asherm01
31-01-2011, 22:41
מה התשובה?

לא לחנם כתבתי- שאין לי תשובה סופית....

matan1212
31-01-2011, 22:45
לא לחנם כתבתי- שאין לי תשובה סופית....

אז איך אתה יודע שלא ייצא לך טוב?

לי ייצא k=-6/16*e^2

m=e^{6/4+3}/8

asherm01
31-01-2011, 22:48
אז איך אתה יודע שלא ייצא לך טוב?

לי ייצא k=-6/16*e^2

m=e^{6/4+3}/8
כי יצא לי ביטויים שונים ומשונים.
פעם יצאה לי שלילי מגעיל, פעם 0 , פעם מספר לא מובן....
----------------------------------------------------
תוכל לפרסם דרך/הדרכה?

matan1212
31-01-2011, 22:53
כי יצא לי ביטויים שונים ומשונים.
פעם יצאה לי שלילי מגעיל, פעם 0 , פעם מספר לא מובן....
----------------------------------------------------
תוכל לפרסם דרך/הדרכה?

jח טעייתי...הדרך ברורה איך עושים את זה..אבל הדרך מגעילה...

asherm01
01-02-2011, 00:06
jח טעייתי...הדרך ברורה איך עושים את זה..אבל הדרך מגעילה...

מה הדרך?

אריאל
01-02-2011, 00:11
נתקעתי באופן רציני בעסק הזה-
נתונה הפונקציה y=mx^3e^{kx^2}, המשיק לגרף הפונקציה בנקודה (1,\frac{2}{e}) מאונך לישר y=-\frac{1}{2}*e*x
א. מצא את k ואת m (פרמטרים שונים מ 0). <--- חייב את זה.
ב. חקור את הפונקציה-- לא צריך...

-----
מה שניסיתי, אם הישרים מאונכים - השיפועים הופכים ונגדיים- אבל זה לא עובד!
ניסיתי לגזור לגלות שיפועולהשוות,אבל ---> לא עובד!
ניסיתי להציב נק' ולהשוות---> יוצא שלילי --> לא עובד!

תודה רבה!

קודם נציב את הנקודה בפונקציה :

\frac{2}{e}=m \cdot e^k

2=me^{k+1}

m =\frac{2}{e^{k+1} }=2 e^{-k-1}

זה משוואה ראשונה ומכאן נקבל :

y=2x^3 \cdot e^{kx^2-k-1}

מהנתונים הנוספים ניתן להסיק כי :

y'(1) \cdot -0.5e=-1

עכשיו תנסה לפתור

בהצלחה

asherm01
01-02-2011, 00:13
תודה רבה רבה!!!!! ממש עזר לי.
עכשיו אנסה. :)

asherm01
01-02-2011, 00:21
אריאל, היסתבכתי רק בגזירה... גוזרים לפי x , אבל מה עם הפרמטרים?

ortald
01-02-2011, 00:29
ניסיון לגזירה..

אריאל
01-02-2011, 00:30
נגזרת של מכפלה , פרמרטרים הם כמו קבועים !

y'(x)=6x^2 \cdot e^{kx^2-k-1} +3x^2 \cdot (2kx} \cdot e^{kx^2-k-1}