PDA

צפה בגרסה המלאה : [הסבר] שאלה ברדיואקטיביות....matan1212
02-03-2011, 21:15
מקור רדיואקטיבי פולט אלומה של חלקיקי אלפא,בטא וגאמא.3 הקרנות נכנסות לתוך שדה אחיד שבין לוחות קבל לוחות,ומתפצלות כמתואר בתרשים:

http://img340.imageshack.us/img340/6200/80525734.jpg (http://img340.imageshack.us/i/80525734.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

א.ציין ליד כל מסלול את סוג הקרינה..(זה לא בעיה..)

ב. מהי צורת המסלולים העקומים .. מעגלית , פרבולית או אחרת?נמק!

הבעיה שלי היא ב-ב'...המהירות בניצב לכוח הפועל אז לפי דעתי סוג התנועה של בטא ואלפא הם מעגליות..אבל לא ראיתי בשום מקום בחשמל שהמתייחסים לזה כתנועה מעגלית...

ואיך אני יכול לדעת מהי סוג התנועה באופן כללי..? אם שואלים אותי..?

ג.אלו מאפיינים (מסה,מטען,מהירות) של החלקיקים הנעים במסלולים העקומים קובעים את מידת ההתעקמות של המסלול..?

גם בזה אני צריך עזרה..

Bogri74
03-03-2011, 09:49
ב. המהירות ניצבת לכוח רק ברגע הראשון, לכן זוהי לא תנועה מעגלית. המקרה דומה לזריקה אופקית, כאשר הכוח החשמלי מחליף את כוח הכבידה, לכן המסלול הוא פרבולי. על מנת לקבל את משוואת המסלול יש להזכר בקינמטיקה:

נניח מערכת צירים עם ראשית בנקודה בה החלקיקים נכנסים לקבל. מרחק בציר ה-x שהחלקיק עובר הוא:

x=Vt כאשר V המהירות האופקית של החלקיק.

מרחק שהחלקיק עובר בציר ה-y הוא:

y=at^2/2 כאשר a תאוצת החלקיק.

מחלצים את t מהמשוואה הראשונה ומציבים למשוואה השניה:

y=\frac{a}{2V^2}x^2

כמו שנאמר זהו פרבולה.

ג. עכשיו מאלקטרוסטטיקה ניתן לקבל את התאוצה:

F=ma\\F=qE\\a=\frac{qE}{m}

כאשר:

m מסת החלקיק

E שדה הקבל

q מטען החלקיק.

נציב את התאוצה למשוואת המסלול ונקבל:

y=\frac{qE}{2mV^2}x^2

כפי שידוע בפרבולה מסוג y=kx^2 העקמומיות נקבעת ע"י הפרמטר k ובמשוואה שלנו הפרמטר הזה הוא:

k=\frac{qE}{2mV^2}

כלומר העקמומיות של המסלול נקבעת ע"י: שדה הקבל, מסת החלקיק, מהירות החלקיק, מטען החלקיק.

יום טוב.