PDA

צפה בגרסה המלאה : [אופטיקה גיאומטרית] עדשה מרכזתimanuel.sygal
12-03-2011, 19:11
עצם ab נמצא המרחק 60 ס"מ מעדשה מרכזת, שעצמתה 5 דיופטר.
מעברה השני של העדשה ובמרחק 40 ס"מממנה ניצבת מראה מישורית.
יש למצוא את כל הדמויות המתקבלות ולאפיין אותן.

asherm01
12-03-2011, 19:15
מקור? תשובות סופיות?

imanuel.sygal
13-03-2011, 06:28
מקור? תשובות סופיות?
המורה שלי לא נתן מקור, ולא תשובות - יכול להיות שמד"ר זינגר (אין לי את הספר).

מנהלים - הוסיפו תגית 'אופטיקה'!