PDA

צפה בגרסה המלאה : כמה שאלות היגיון.. :)אריאל
08-05-2008, 17:17
שאלה 1:
בית מסחר הזמין מרצפות מבית חרושת, המשלוח היה אמור להגיע ב- 20 ארגזים.
אולם המשלוח למעשה נארז בארגזים גדולים מהמתוכנן, אשר הכילו 10 מרצפות יותר בכל ארגז,
ולכן נשלחו רק 16 ארגזים. כמה מרצפות הוזמנו?
פתור ללא שימוש במשוואות.

שאלה 2:
ברשותך 9 מטבעות זהב וידוע לנו שאחת מזויפת והיא קלה מיתר המטבעות. איך ניתן לגלות את המטבע
המזויפת באמצעות 2 שקילות מאזניים בלבד?

שאלה 3:
משקל חבית הוא 80 ק"ג ועוד חצי חבית. מה משקלה של חבית אחת?
פתור ללא משוואות.

שאלה 4:
יש לנו מאזניים של 2 כפות. בצד אחד גביע מתכת ובשני גביע פלסטיק עם ביצה.
המאזניים מאוזנים והמשקל הכולל (גביעים וביצה) הוא 600 ג'.
אם נעביר את הביצה לגביע המתכת, נצטרך להוסיף בכף עם גביע הפלסטיק 200 ג' לאיזון.
מה משקל כל גביע ומה משקל הביצה?

TM1992
27-05-2008, 12:12
שאלה 2:
נחלק את 9 המטבעות ל-3 שלשות.
שקילה ראשונה- נניח שלשה אחת בכף אחת, ושלשה אחרת בכף השנייה. ייתכנו 2 מצבים:
* אין איזון - ומכאן שהמטבע המזויף נמצא בשלשה הקלה יותר. ניקח שלשה זו ונבצע שקילה שנייה: בכף אחת נשים מטבע אחד מבין השלשה הקלה, ובכף השנייה נשים מטבע נוסף משלשה זו. אם יש איזון- המטבע השלישי בשלשה זו הוא המזויף. אם אין- המטבע הקל יותר הוא המזויף.
* יש איזון - ומכאן שהמטבע המזויף הוא בשלשה השלישית (זו שלא נשקלה). לוקחים שלשה זו ופועלים בהתאם לשקילה השנייה במצב הקודם.

שאלה 3:
משקל חבית = משקל חצי חבית + משקל חצי חבית. נתון ש:
משקל חבית = 80 ק"ג + משקל חצי חבית, ולכן משקל חצי חבית הוא 80 ק"ג ומשקל חבית אחת הוא 160 ק"ג.

אריאל
31-05-2008, 19:14
אחלה;)

עשהאל
10-06-2008, 23:40
בס"ד

שאלה 1:
ב-16 ארגזים, שמו 10 מרצפות יותר בכל אחד, כלומר, סה"כ 160 מרצפות.
בכך חסכו 4 ארגזים, ולכן, במקור היו אמורות להיות 40 מרצפות בארגז.
40*20=800, ולכן, ההזמנה הייתה 800 מרצפות.

שאלה 4:
אם המאזניים מאוזנים וסה"כ יש 600 גרם, בכל צד יש 300 גרם, וזה משקל גביע המתכת.
כאשר מעבירים את הביצה, צריך לאזן ע"י הוספת כפליים ממשקלה (כי היא מוחסרת מצד אחד ונוספת לצד השני), ולכן, כפליים ממשקל הביצה הם 200 גרם.
לכן, משקל הביצה הוא 100 גרם, מה שמשאיר 200 גרם לגביע הפלסטיק.

אריאל
11-06-2008, 10:00
מדויק :)