PDA

צפה בגרסה המלאה : בעיות מילוליות - עזרהsd12345
26-04-2011, 15:01
סוחר קנה 60 ספלים בשני צבעים : צהובים וכחולים
הסוחר שילם עבור כל הספלים הצהובים 1400 ש"ח
הסוחר שילם עבור כל הספלים הכחולים 1280 ש"ח
ידוע כי מחירם של 3 ספלים כחולים גבוה ב- 20 ש"ח
ממחירם של 2 ספלים צהובים
כמה ספלים צהובים קנה הסוחר ומה היה מחירו של כל ספל מצבע זה?

יהורם
26-04-2011, 16:14
בס"ד
סוחר קנה 60 ספלים בשני צבעים : צהובים וכחולים
הסוחר שילם עבור כל הספלים הצהובים 1400 ש"ח
הסוחר שילם עבור כל הספלים הכחולים 1280 ש"ח
ידוע כי מחירם של 3 ספלים כחולים גבוה ב- 20 ש"ח
ממחירם של 2 ספלים צהובים
כמה ספלים צהובים קנה הסוחר ומה היה מחירו של כל ספל מצבע זה?

פתרון :

מס' הספלים הצהובים - x \ \ \

מס' הספלים הכחולים - 60-x \ \ \

מחיר ספל צהוב - y \ \ \

מחיר ספל כחול לפי הנתונים - \frac{2y+20}{3} \ \ \

2 משוואות ב-2 נעלמים :

xy = 1400 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ (60-x)\cdot \frac{2y+20}{3} = 1280 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \


x = \frac{1400}{y} \ \ \ \ \ \rightarrow \ \ \ \ (60-\frac{1400}{y})\cdot \frac{2y+20}{3} = 1280 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

sd12345
26-04-2011, 17:05
תודה על העזרה !