PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלה | הורדת ניקוד בשאלון 807din_9
08-05-2011, 14:33
יש לי שאלה עם בגידול ודעיכה בשאלון 807 היה נתון שמשפחה מסוימת הפקידה בבנק אחד שהריבית בו היא שנתית ובבנק שני שהריבית בו חצי שנתית ואני לאורך כל החישובים חישבתי שגם בבנק הראשון הריבית היא חצי שנתית. מה טווח האחוזים שיכול לרדת לי ?

c}{en
08-05-2011, 14:37
השאלה הייתה מחולקת לשני חלקים שרק חלק ראשון היה גידול ודעיכה או שלא?

ברמה עקרונית זאת נחשבת לטעות הבנה ולא לטעות חישוב ועל זה היא יכולה להוריד לך אפילו את כל מה שקשור לטעות שלך (לפחות ככה המורה שלי מוריד במקרים כאלה).

din_9
08-05-2011, 14:39
זה היה סעיף א וסעיף ב חקירת פונקציה. אבל עקרונית זה רק בגלל שהצבתי 8 במקום 4

c}{en
08-05-2011, 14:40
על טעות חישוב אמורים להוריד בסביבות 10% או 15%.

din_9
08-05-2011, 14:42
כן זה אני יודע השאלה שלי עם זאת נחשבת טעות חישוב ?

c}{en
08-05-2011, 14:43
לדעתי, לא.

din_9
08-05-2011, 14:46
אוקיי אז מישהו יודע מה הטווח של הניקוד שמורידים על כזאת טעות ?