PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלה מעניינתerez_p
16-01-2009, 15:09
אם יוכבד, אמא של משה רבינו נולדה כשנכנסו למצרים, ולאחר 210 שנה בני ישראל יצאו וזה היה כשמשה היה בן 80.
בת כמה הייתה יוכבד כשילדה את משה ?

נא להשוות עם הגיל של שרה כשילדה את יצחק. וזה היה בדרך נס !
לעומת זאת אצל יוכבד - זה היה רגיל.

אריאל
16-01-2009, 15:34
מזה השאלה הזאת? במתמטיקה אין ניסים, בישביל שמשה יהיה בדיוק בן שמונים שנה כאשר גילה של יוכבד הוא 210 שזהו כמובן גילה כאשר הם יוצאים ממצריים..(לא משנה כרגע אם היא חיה או מתה), יוכבד צריכה להוליד אותו בגיל מאה ושלושים,שכן אם יוכבד בת 130 נשארו עוד 80 שנה עד ליציאתם ממצריים. למה צריך להשוות עם שרה בישביל לפתור את השאלה?

joeye
16-01-2009, 15:45
אם ככה, יוצא כי: 210-80=130.
כלומר, יוכבד ילדה את משה כשהיא בת 130.

לעומת זה, שרה ילדה את יצחק כשהיא בגיל 90.
וזאת לאחר שהמלאך מבטיח לה שהיא תלד בן בעוד שנה.
ואז מגיע המשפט המפורסם של שרה:
"ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדוני זקן"(בראשית, י"ח, ,יב').

אונקלוס כותב שם בתרגום:"וחיכת". בהשוואה לתרגום אונקלוס לצחוק של אברהם בפרק יז': ויפל אברהם על-פניו ויצחק...",
אונקלוס:"וחדי", כלומר בשרו של אברהם נעשה חדודין חדודין - הוא התרגש,
ניתן להבין כי שרה חייכה על כך שהבטיח לה המלאך שיוולד לה בן בעוד שנה.

יוצא מפה, שאם שרה לא בטחה בכך שהיא תוליד בן בגיל 90, אז איך זה ייתכן שיוכבד ילדה בן בגיל 130?
שאלה יפה!
יכול להיות שגם הולדת משה - זה נס, שהרי משה הוא גדול הנביאים.

קישור לויקיפדיה בערך של 'יוכבד':
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%93

שבת שלום!

joeye
16-01-2009, 16:02
אם כבר בתורה ובחישובי מתמטיקה עסקינן,
אז פרשת השבוע (והתחלת ספר חדש) היא:"שמות".
בספר שמות מסופר שהמצרים העבידו את בני ישראל במשך 210 שנים.

בספר בראשית, פרק ט"ו, פס' יג', נאמר:
"גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה".

כיצד ניתן ליישב את מה שנראה לא נכון בפס' הנ"ל לאור העובדה שבנ"י עונו במצרים רק 210 שנה?
וכיצד יש לקרוא את הפסוק ע"פ הכלל שרמב"ן מביא?

שבת שלום!

dan123a67
16-01-2009, 19:39
:calc:

עשהאל
17-01-2009, 18:23
בס"ד

ובכן, הפורום הזה הוא לא המקום לשאלות משיעורי הבית בתורה.
(אגב, אם אתה מסתכל במדרשים שרש"י מביא, נעמה ילדה בגיל מעל 1400)

Ohadush
20-07-2009, 06:04
גם לי יצא 130 זה נכון?

chenfire
20-07-2009, 07:46
החידה כאן תנכית ולא מתמטית. כן, מבחינה מתמטית זה 130

tzvi
20-07-2009, 09:36
ליוסי- הרמבן "מסרס" את הפסוק באמרו שיש לקרוא את הפסוק כך- "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם 400 שנה (ומתוך שנים אלו:) ועבדום ועינו אותם". זה היה פרשנות נבחרת שלמדנו בכיתה בתחילת השנה וכשראיתי את שאלתך נזכרתי בפירוש. האם אני צודק באמרי שאתה לומד תנך 5 יחידות?
יום טוב