PDA

צפה בגרסה המלאה : בעיות אחוזיםNataly2020
23-06-2011, 22:11
אני צריכה עזרה ב שאלות מילוליות עם אחוזים!תודה על העזרה.-דניאל שילם 43 שקלים עבור 3 ק"ג תפוזים ו 4 ק"ג אשכוליות.
כעבור שבוע עלה מחיר התפוזים ב28 אחוזים,אך מחיר האשכוליות לא השתנה.דניאל שילם עתה 74 שקלים עבור 5 ק"ג תפוזים ו6 ק"ג אשכוליות.
חשב את מחירו של ק"ג תפוזים לפני שעלה מחירם.

-משכורתו של איתן גדולה ב-1500 שקלים ממשכורתו של דן.
איתן קיבל העלאה של 20 אחוזים,ודן קיבל העלאה של 30 אחוזים.
א-סמנו ב x את משכורתו של דן,והביעו באמצעות x את התוספת בשקלים למשכורתו של דן,ואת התוספת בשקלים למשכורתו של איתן.

ב-התוספת בשקלים למשכורתו של דן שווה לתוספת בשקלים למשכורתו של איתן.חשבו את משכורתו של דן.

תודה רבה רבה !!

גל_כהן
23-06-2011, 22:28
שאלה ראשונה :
מחיר ק"ג תפוזים - x, מחיר ק"ג אשכוליות - y.
משוואה ראשונה (לפני ההעלאה) :
3x+4y=43.
משוואה שנייה (לאחר ההעלאה) :
5\cdot{1.28x}+6y=74.

פתרי את המערכת.

Betelgeuse
24-06-2011, 11:08
2)
א.משכורתו של דן היא x, והתוספת למשכורותו היא 0.3x. משכורתו של איתן היא x+1500 והתוספת למשכורתו היא 0.2(x+1500).
ב. התוספות שוות, ולכן:

0.3x=0.2(x+1500)\\
0.3x=0.2x+300\\
0.1x=300\\
x=3000

המשכורת של דן לפני התוספת היא 3000 ש"ח, ואחרי התוספת: 3900 ש"ח.