PDA

צפה בגרסה המלאה : תנועה דחוף :(yinon.sapir
07-07-2011, 16:18
הולך רגל ורוכב אופניים יצאו בשעה 8 מיישוב a. בכיוונים מנוגדים. רוכב האופניים רכב במהירות הגדולה פי 3.25 מהולך הרגל. בשעה 10 היה הולך הרגל במרחק של 8 ק"מ מ-a. מצא את המהירות של ההולך רגל. ומצא באיזו שעה היה המרחק ביניהם 68 ק"מ.

דחוף :(

c}{en
07-07-2011, 16:30
נצייר טבלה:
מהירות
זמן
דרך


רוכב אופניים
3.25x
2הולך רגל
x
2
2xידוע כי כעבור שעתיים עבר הולך הרגל 8 ק"מ ולכן: 2x=8 כלומר X=4.
מכאן שמהירותו של רוכב האופניים היא 13 קמ"ש.
נסמן את הזמן שעבר עד המרחק ביניהם היה 68 ק"מ בתור T ולכן מתקיים:
4t+13t=68
17t=68
t=4

בהצלחה! :)

yinon.sapir
07-07-2011, 16:45
תודה רבה!
אבל אני לא הבנתי, באיזו שעה המרחק ביניהם היה 68 ק"מ ?

c}{en
07-07-2011, 17:48
תודה רבה!
אבל אני לא הבנתי, באיזו שעה המרחק ביניהם היה 68 ק"מ ?

כעבור 4 שעות כלומר בשעה 12.

yinon.sapir
07-07-2011, 18:15
תודה ! ותדברי איתייי :)