PDA

צפה בגרסה המלאה : [סיכום] פרסום ציונים - מועד קיץ ומועד ב' תשע"א (2011)אריאל
30-08-2011, 21:11
פרסום ציונים - מועד קיץ ומועד ב' תשע"א (2011)

משרד החינוך :


אנו שמחים להציג את ציוני בחינות הבגרות מועד קיץ ומועד ב' תשע"א (2011) לצפיית תלמידי בתי-ספר, נבחני המשנה הבוגרים והנבחנים האקסטרנים.

רבים טרחו בקיומו של המועד תוך הקפדה על האיכות הנדרשת, ועל כך נתונה להם תודתנו. הפרסום כולל את ציון הבחינה, את הציון הבית-ספרי (השנתי) ואת הציון הסופי.

במקצועות מתמטיקה ואנגלית מתפרסמים הציונים של מועד קיץ (א') ומועד ב'. הציונים מתפרסמים ב"כרטיסיות" נפרדות. בלחיצה על לשונית גיליון הציונים ניתן לעבור בין מועד קיץ למועד ב'.
לתשומת ליבכם: ציוני הבחינות שיועברו לבתי-ספר על-ידי אגף הבחינות הם הציונים המחייבים.

צפייה בציונים מחייבת קוד משתמש וסיסמה.
על נבחנים שגלשו בעבר באתר והגדירו סיסמה אישית, להשתמש באותה הסיסמה.
לפתרון בעיה במהלך ההזדהות, ניתן לפנות למוקדי התמיכה:

בטלפון 12-12-737-737 בימים א'-ה' בשעות 10:00 - 22:00. ביום ו': 9:00 -14:00
בטלפון 03-9298888 בימים א'-ה' בשעות 08:00 - 22:00. ביום ו': 8:00 -13:00
לתשומת לבך: על מנת לקבל שירות ממוקד התמיכה עליך להצטייד במס' תעודת זהות של אחד ההורים לצורך זיהוייך במערכת

למידע נוסף וכניסה לציונים (https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/)