PDA

צפה בגרסה המלאה : בעיות קנייה ומכירה - יצחק שלו ואתי עוזרי שאלון 803eli123mozes
04-10-2011, 16:03
מחיר הכניסה להצגה הוא 13 ש"ח למבוגר, ו-9 ש"ח לילד. קבוצה של 20 מבקרים שילמה בסך הכל 204 ש"ח דמי כניסה. כמה ילדים וכמה מבוגרים בקבוצה?

tototomer1
04-10-2011, 16:22
x = מספר המבוגרים
y = מספר הילדים

לפי הנתונים ניתן להגיע למשוואות:

13x+9y=204
x+y=20

ועכשיו זאת פשוט מערכת של 2 משוואות עם 2 נעלמים.

תשובות סופיות:
x=6
y=14