PDA

צפה בגרסה המלאה : בעיה הנדסית - מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 803 - יצחק שלו ואתי עוזריeli123mozes
09-10-2011, 12:20
אורכי הניצבים של משולש ישר זווית abc הם ס"מ 10 = bc ו- ס"מ 7 = ac.
המרובע tnkc הוא ריבוע, ואורך צלעו x ס"מ.
(שימו לב הנקודה n נמצאת בתוך המשולש).
סכום שטחי שני המשולשים ישרי הזווי האפורים שווה ל- 16.5 סמ"ר.
חשבו את שטח המשולש abn (המשולש המושחר).

tototomer1
09-10-2011, 12:30
השאלה הזאת היא בסגנון של השאלה הקודמת, תקרא את הפתרון הקודם וזה יעזור לך להבין

צריך לסמן את כל האיקסים שיודעים עליהם
AT=7-x
BK=10-x

משווים לשטח 16.5 ומוצאים את x

אחרי שמוצאים את x אפשר לחשב את שטח הריבוע הקטן ואת שטח המשולש הגדול

מחסירים משטח המשולש הגדול את שטח הריבוע ואת השטחים האפורים ומקבלים את השטח של המשולש השחור

eli123mozes
09-10-2011, 13:00
מישהו יכול לתת את הפתרון המלא בבקשה?
תודה!

letisya800
09-10-2011, 13:17
אשמח לכתוב לך פתרון מלא, זה ייקח כמה דקות

eli123mozes
10-10-2011, 16:02
אני לא הבנתי את כל מה שעשית אחרי המשוואה הריבועית בעמוד השני