PDA

צפה בגרסה המלאה : חשבון דיפרנציאליtolli13
29-10-2011, 12:16
חשבון דיפרנציאלי

:-)
29-10-2011, 15:41
מהנתון "..בנקודה על הגרף הפונקציה שבה X=1..." נסיק כי הנקודה (1-,1) [נציב אחד באיקס בגרף הפונקציה הנתון כדי לקבל את ערך הY] היא נקודת ההשקה ולכן משותפת לפונקציה ולמשיק.
אז יש לנו נקודה. עתה נחפש שיפוע. נגזור את הפונקציה ונציב בנגזרת x=1 ונקבל אותו (כי ערך הנגזרת בנקודת ההשקה היא השיפוע של המשיק). y'=2x^{3}-3x => y'(1)=2-3=-1ולכן השיפוע של המשיק לפונקציה הוא מינוס אחד.
מכאן שמשוואת המשיק היא: y=-x
לכן המשיק עובר בראשית...