PDA

צפה בגרסה המלאה : הסתברות, מאורעות בלתי תלוייםshimonkatsman
24-11-2011, 00:51
A ו B שני מאורעות.

P(A)=1

האם בהכרח A ו B בלתי תלויים?

מיכאל
24-11-2011, 16:47
צריך לבדוק את מכפלתם האם שווה לחיתוך שלהם
אם כן. אז הם בלתי תלוים

shimonkatsman
26-11-2011, 22:45
זה לא ממש עוזר... גם אני יודע את ההגדרה של מאורעות בלתי תלויים

מיכאל
27-11-2011, 09:21
כן הם בלתי תוים
כי PA=1
PB=0
החיתוך 0

אריאל
27-11-2011, 16:09
לא בהכרח החיתוך אפס, אבל כן בהכרח בת"ל.

או ש B הוא הקבוצה הריקה ואז ההסתברות שלו היא אפס ומתקיים תנאי הבת"ל

או שהוא חלקי ל A ואז החיתוך ביניהם זה בדיוק B ועדיין מתקיים תנאי הבת"ל.