PDA

צפה בגרסה המלאה : שיעורי בית לחופש ויש מבחן עליהם, עזרה ?yinon.sapir
28-12-2011, 14:52
שלושה תרגילים :

1. במעויין ABCD אורך הגובה AH הוא 12 לצלע DC הוא 12 ס"מ. הזווית החדה של המעויין היא 39 מעלות.

א. רשמו ביטוי טרינוגומטרי המבטא את היחס בין הגובה AH לבין הצלע של המעויין.

ב. חשבו את היקף המעויין.

ג. חשבו את אורך הקטע CH.

2. במעויין ABCD אורכי האלכסונים הם : 8 ס"מ -14 ס"מ.

א. חשבו את זווית המעויין.
ב. חשבו את היקף המעויין.
ג. חשבו את שטחו של המעויין.

3. כדי לבנות עפיפון, גזרו מנייר מעויין ABCD . אורך צלע המעויין הוא 40 ס"מ, וזווית הראש שלו היא בת 70 מעלות.

א. חשבו את אורכי המקלות AC ו-BD שצריך להשתמש בהם לבניית העפיפון.

ב. מהו שטח הנייר שממנו עשוי העפיפון ?


ממש ממש דחוף!!

תודה!

יהורם
28-12-2011, 15:13
בס"ד

1. במעויין ABCD אורך הגובה AH לצלע DC הוא 12 ס"מ. הזווית החדה של המעויין היא 39 מעלות.

א. רשמו ביטוי טרינוגומטרי המבטא את היחס בין הגובה AH לבין הצלע של המעויין - \frac{12}{AD} = sin39 \ \ \ AD = \frac{12}{sin39} \ \ \ .

ב. חשבו את היקף המעויין- צלע המעויין הוא \frac{12}{sin39} = 19.06 \ \ \

וההיקף - P = 4\cdot AD = 4\cdot 19.06 = 76.24_{cm} \ \ \

ג. חשבו את אורך הקטע CH -נחשב את אורך הקטע DH ע"י פתגורס ונחסיר אותו מאורך הצלע :

12^2+(DH)^2 = 19.06^2 \ \ \ \ \ \ \ \ DH = \sqrt{363.28-144} = 14.8_{cm} \ \ \ \ \ \ \

CH = DC-DH \ \ \ \ \ CH = 19.06-14.8 = 4.25_{cm} \ \ \ \ \ \ \

מיכאל
28-12-2011, 15:34
כל שאלה באשכוחל נפרד

yinon.sapir
28-12-2011, 15:37
פירסמתי באשכולות נפרדים

תודה!