PDA

צפה בגרסה המלאה : הנגזרת של פונקציהneo
12-02-2012, 18:16
http://www.fastup.co.il/images/62027910.jpg

shonny
12-02-2012, 19:12
א.
f'(1)=3
k-1=3
k=4

ב.
y=3 \cdot 1 -2 = 1
ג.
f'(x)= \int (x^{2}-1)dx= \frac{x^{3}}{3}-x+C
f(1)=1
\frac{1^{3}}{3}-1+C=1
c= \frac{5}{3}
f(x)=\frac{x^{3}}{3}-x+\frac{5}{3}

neo
13-02-2012, 18:28
לא הבנתי מה עשית הדרך שלך קצרה מדי אפשר הסבר בקשה:happy:

neo
17-02-2012, 06:12
לא הבנתי איך בסעיף א' הגעת ל 4

dub
17-02-2012, 06:44
יש לך פונקציה שקוראים לה FX , ונתונה הנגזרת שלה. הנגזרת שלה מייצגת את השיפוע בגרף.
ונתון לך עוד פונקציה שמשיקה לה בנ'ק X=1 כלומר אם תגזור את הפונקציה השנייה יהיו לשתי הנגזרות שיפועים שווים בנ'ק X=1.
לכן הוא השווה ביניהם, יש?

neo
17-02-2012, 09:05
אני יודע שהנגזרת של פונקציה מיצגת את השיפוע אבל אני לא מבין איך יצא לה 4 (התשובה שלה נכונה כמו בספר) אם אני מציב x=1 בנגזרת של הפונקציה אני מקבל 3

dub
17-02-2012, 14:26
בוא נעבור על זה שוב.
נתונה הנגזרת של הפונקציה FX. נתון ישר שמשיק לפונקציה בנקודה x=1
אז במילים אחרות הנגזרת של הישר שווה לנגזרת של FX (נתון לנו) בנ'ק X=1
אז את כל מה שאמרתי עכשיו עושים בדרך מתמטית:
נגזור את הישר:
http://latex.codecogs.com/gif.latex?y=3x-2\\y{}'=3

הנגזרת של הישר = הנגזרת של הפונקציה FX בנ'ק X=1. נשווה בין הנגזרות ונציב X=1.
http://latex.codecogs.com/gif.latex?y{}'=3\\f(x){}'=kx^{2}-1\\kx^{2}-1=3\\k\cdot&space;1^{2}-1=3\\k=4

הבנת עכשיו? כי באמת לא נראה שאפשר להסביר יותר ברור מזה.
דרך אגב, לנושא קוראים חדוו"א ולא אנליטית

neo
18-02-2012, 18:45
אהההההההההההההההההההההההה הההה נכון איזה קטע אני נשוותי את הישר עזמו לנגזרת של הפונקציה במקום לגזור את הפונקציה ולהשוות תודה רבה