PDA

צפה בגרסה המלאה : "טעות נפוצה בשרטוט אסימפטוטה"רוני1
19-02-2012, 07:39
חוזר מפמ"ר מציג שרטוט זה כדוגמה לטעות נפוצה.מה לדעתכם הגדרת הטעות אם בכלל? מצ"ב

אריאל
19-02-2012, 12:24
הטעות היא לא בציור האסימפטוטה אלא בציור גרף הפונקציה (צריך להמשיך אותו ושיחתוך את האסימפטוטה)

רוני1
19-02-2012, 12:37
ואם מדובר בפונקציה עם שורשים למשל, שמוגדרת ברביע 2 מנקודת העצירה ושמאלה בלבד-אז?!

אריאל
19-02-2012, 15:21
אז לא תיהיה לה אסימפטוטה כזאת אם הבנתי אותך נכון .

אם אתה רוצה להביא דוגמא כדאי שתרשום פונקציה ..

במקרה הזה , זו טעות נפוצה, כי תלמידים חושבים שהפונקציה לא חותכת את האסימפטוטה האופקית בשום מקום ולכן ישרטטו כפי שמצורף בקובץ, שזה כמובן שגוי.

רוני1
20-02-2012, 07:09
דוגמה ממשית. מצ"ב

אריאל
20-02-2012, 08:52
דוגמה ממשית. מצ"ב

רוני אני לא מבין מה מפריע לך ? אם יש תחום הגדרה כמובן שצריך להתחשב בו.. לא על המקרה הזה דיברו.

הפואנטה של משרד החינוך מובנת והיא כפי שהסברתי.

רוני1
20-02-2012, 09:02
אבל גם בדוגמא שהבאתי, הפונקציה לכאורה נעצרת באסימפטוטה. אז במה זה שונה מדוגמת המפמ"ר שהוגדרה כלא אפשרית?!
תודה

אריאל
20-02-2012, 09:23
איפה כתוב שהיא לא אפשרית ? כתוב טעות נפוצה וזה אכן טעות נפוצה .

כמו כן במקרה שלך הפונק' לא קיימת מתחת לאפס ובדוגמא שלהם ניתן לראות בבירור (מהגרף ברביע הראשון ) שהפונקציה כן קיימת מעל האסימפטוטה

רוני1
20-02-2012, 11:15
הוף לפונקציה מספר שלילי חופשי(C) ותקבל אותו שרטוט מקביל מתחת לאפס...

אריאל
20-02-2012, 11:52
איפה כתוב שהיא לא אפשרית ? כתוב טעות נפוצה וזה אכן טעות נפוצה .

כמו כן במקרה שלך הפונק' לא קיימת מתחת לאפס ובדוגמא שלהם ניתן לראות בבירור (מהגרף ברביע הראשון ) שהפונקציה כן קיימת מעל האסימפטוטה

"מתחת לאפס" הכוונה מתחת לאסימפטוטה

רוני1
20-02-2012, 12:07
וכי מה ההבדל לענייננו בין מתחת או מעל האסימפטוטה?!

אריאל
20-02-2012, 21:50
ההבדל הוא היכן קיימת הפונקציה והיכן לא בעקבות תחום ההגדרה.

במקרה שהבאת היא לא קיימת בתחום עליו מדובר ובמקרה של משרד החינוך היא כן קיימת מהסיבות שכבר פירטתי

רוני1
20-02-2012, 22:17
לא אמרו לך שהיא קיימת שם. בהחלט יתכן שגם שם יש בעיה של תחום הגדרה.