PDA

צפה בגרסה המלאה : נתונה הפונקציה,,neo
19-02-2012, 19:58
http://www.fastup.co.il/images/545073.jpg

אריאל
20-02-2012, 09:24
איפה נתקעת?

dub
22-02-2012, 17:01
http://latex.codecogs.com/gif.latex?y=2+\frac{3}{x}-2x^{-2}\\\\y{}'=-\frac{3}{x^{2}}+4x^{-3}\\\\-\frac{3}{x^{2}}+\frac{4}{x^{3}}=0\\\\\frac{4-3x}{x^{3}}=0\\\\3x=4\\\\x=\frac{4}{3}

זה שיעור הX של הקיצון, מפה תמשיך ותגיד לנו אם נתקעת.

neo
22-02-2012, 21:10
תודה רבה בנוגע לסעיף א' הבנתי רציתי לדעת איך עושים נגזרת במקרה שהחזקה היא במינוס , ועכשיו נתקעתי בסעיף ב' איך אני פותר אותו ?

dub
22-02-2012, 22:00
לשאלה הראשונה, בדיוק דבר אותו כמו שהחזקה חיובית, אתה כופל חזקה במקדם, ומחסיר 1 מהחזקה.
כמו שאני עשיתי 2-*2- =4 ו2- פחות 1 = 3-.
יש?

סעיף ב':
http://latex.codecogs.com/gif.latex?2+\frac{3}{x}-2x^{-2}=0\\\\2+\frac{3}{x}-\frac{2}{x^{2}}=0\\\\2x^{2}+3x-2=0

מפה זה רק משוואה ריבועית, אני בטוח שתצליח לפתור

neo
25-02-2012, 18:47
תודה רבה