PDA

צפה בגרסה המלאה : היי שתי שאלות מבחןohad5g
12-06-2012, 23:38
היי שלום ותודה לפותרים


חברת "ביטוח לכל" מחלקת את לקוחותיה בביטוח רכב לשתי קבוצות:
A- בעלי סיכון גבוה ו B בעל סיכון נמוך . ההסתברות שהמבוטחים מקבוצה A יהיו
מעורבים בתאונה במהלך שנת הביטוח הוא 0.3 , ההסתברות שמבוטחים מקבוצה B יהיו מעורבים
בתאונה במהלך שנת הביטוח הוא 0.1 . כמו כן ידוע כי 18% ממבוטחי החברה יהיו מעורבים בתאונה
במהלך שנת הביטוח .
1) מהו אחוז הלקוחות המסווגים כקבוצה B
2) ידוע שמבוטח כל שהוא לא היה מעורב בתאונה במהלך שנת הביטוח מהי ההסתברות
שהוא שייך לקבוצה A
2)
נהג של מכונית מרוץ מעוניין לבטח את מכוניתו לעונת התחרויות הבאה ב-50000 דולר .

מומחי חברת הביטוח מערכים את הסתברויות הפגיעה באופן הבא:
אובדן המכונית כולה בהסתברות של 0.002 נזק של 50% למכונית בהסתברות של 0.1 .
נזק של 25% למכונית בהסתברות של 0.1. בהתעלם מכל הנזקים האחרים האפשרים
נגדיר מ"מ x - גובה התבעיה של נהג המרוצים לחברת הביטוח .
1) בנה את פונקציה ההסתברות של x
2) איזו פרמיה צריכה חברת הביטוח לגבות מהנהג אם היא מעוניינת להבטיח לעצה שתוחלת רווחיה
מהביטוח תהיה 200 דולר

מיכאל
13-06-2012, 17:09
כל שאלה בנפרד
שאלה ראשונה
מה עשית במבחן?