PDA

צפה בגרסה המלאה : הוכחת משפט בגאומוריהשלי 1234
12-09-2012, 14:43
משפט:אם מעגל מחולק לחלקים שוים ע"י X קטרים אז הטלי כל נקודה הנמצאת בתוך המעגל על הקטרים מהווה קודוקדי מצולע משוכלל.
האם משהו יודע איך נקרא משפט זה ואיך מוכיחים אותו

דביר2000
07-08-2013, 09:37
לפי מה שהבנתי, אם המעגל מחולק לחלקים שווים, זה בעצם אומר שהוא מחולק לקשתות שוות, מה שאומר
שהמיתרים הנשענים על אותן קשתות, גם הם שווים. והמיתרים הם בעצם צלעות מצולע, אם כל המיתרים שווים
זה לזה, אז כל הצלעות במצולע החסום שוות זו לזו.