PDA

צפה בגרסה המלאה : הנדסת מישורBogri74
19-10-2012, 10:17
אולי יש למישהו רעיון איך לפתור את התרגיל הבא:


נתון מרובע חסום במעגל. צריך להוכיח שאם קו העובר דרך שני הקודקודים המנוגדים של המרובע עובר גם דרך נקודת החיתוך של המשיקים למעגל בקודקודים הנותרים (שני הקודקודים הנותרים של המרובע הם נקודות ההשקה של המשיקים), אז מכפלות הצלעות המנוגדות של המרובע שוות.