PDA

צפה בגרסה המלאה : כמה שאלות על הנושאים בשאלון 007 למועד חורף הקרובfarkash7
25-11-2012, 13:42
שלום.
נכנסתי לאתר המפמ"ר והורדתי את הקובץ בו מפורטים הנושאים לשאלונים 005, 006 ו007.
אני ניגש לשאלונים 006 ו007 בשיטת הצבירה הישנה.
בפירוט הנושאים לגיאומטריה אנליטית נראה כאילו הרבה מהחומר שיש בספר של בני גורן לא נמצא בחומר לבחינה.
למשל בפרק הישר נכללים-"שיפוע ישר על פי שתי נקודות, משוואת ישר(על פי שיפוע ונקודה ועל פי שתי נקודות), נקודת חיתוך של שני ישרים, ישרים מקבילים ומאונכים זה לזה, מרחק של נקודה מישר".
מה אם מרחק של שני ישרים מקבילים? הוכחות הנדסיות באמצעות גיאומטריה אנליטית? משוואת חוצה הזווית? הזווית בין ישרים?
כול אלו לא נכללים בחומר לבחינה?

השאלה שלי רלוונטית גם לשאר הפירוט של שאלון 007 ו006, האם רק מה שכתוב בפירוט נכלל בחומר לבחינה?
האם צריך לצאת מיקוד נוסף שרלוונטי אליי או שזה היקף החומר הסופי בלי תוספות/הורדות מהיקף החומר?

פירוט החומר לבחינה:
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/54B0A9F5-778E-4F07-9E47-DC7398D4A68B/157504/tzvira5.doc

מיכאל
26-11-2012, 09:48
בדף הראשי שלנו יש את התוכנית החדשה ,ומה ירד במיקוד ,וזה תקף גם לשאלונים הישנים.

אריאל
26-11-2012, 10:58
מה שיש בעמוד הראשי (וגם בתפריט תחת בגרות במתמטיקה בצד ימין למטה) זה החומר שיש ושם כתוב גם החומר שירד .

לא אמור לצאת מיקוד נוסף, יש מיקוד קבוע, וכן הספרים הישנים של בני גורן (007 ו 006 ) לא מעודכנים על פי המיקוד הקבוע החדש .

farkash7
28-11-2012, 16:04
תודה.
הסתכלתי גם על מה שמפורסם באתר וגם על הפירוט שהצגתי בנוגע לשאלונים 006 ו007.
פירוט החומר בשני המקרים אכן זהה, רק שהפירוט שהצגתי מוכוון לשאלונים 006 ו007 בשיטה הישנה.

איך עליי להתייחס לפירוט הנ"ל?
אני אתן דוגמה:
בפירוט החומר בגיאומטריה אנליטית פרבולה מצויין כך: "הגדרתה כמקום גיאומטרי, המשוואה הקנונית, מוקד, מדריך ומשוואת המשיק בנקודה על הפרבולה".
בספר של בני גורן יש גם התייחסות ל-תנאי ההשקה של ישר לפרבולה, פרבולה עם מעגל, זווית חיתוך בין פרבולה למעגל, הוכחת תכונות בפרבולה.
האם כול הנושאים הללו לא יכולים להופיע בבחינה?

אריאל
28-11-2012, 16:54
תנאי השקה זהה למשיק בנקודה על פרבולה, אם בנושאים יש פרבולה וגם מעגל, אז גם פרבולה עם מעגל וגם זווית בין פרבולה ומעגל בחומר (אלה דברים שבתכלס אתה אמור לפתח לבד אם יביאו לך את זה במבחן) וכנל הוכחת נוסחאות בפרבולה.. הוכחה זה הוכחה.

farkash7
11-12-2012, 16:21
מצטער על ההקפצה אך יש לי שאלה באותו נושא.
בפירוט החומר על אילפסה מופיע "אין צורך בתנאי ההשקה של ישר לאליפסה".
מה זה אומר? בספר של בני גורן, שאלון ז, החלק הנוגע למשיק ואליפסה הוא מעמוד 170 עד 171 תחת הכותרת "משיק לאליפסה והמצב ההדדי של ישר ואליפסה"
את זה צריך ללמוד?
כמו כן בפירוט החומר אין אף איזכור להיפרבולה, זה ירד?

אריאל
11-12-2012, 16:37
אין צורך ללמוד - וכן היפרבולה ירד מהחומר .

farkash7
28-12-2012, 21:46
אני מחיה את הדיון, יש לי שאלה נוספת.
הסתכלתי על הדף נוסחאות ולא ראיתי שם את הנוסחה לחישוב מרחק בין נקודה לישר במרחב.
האם זה משהו שאני צריך לדעת בע"פ?

אריאל
29-12-2012, 20:19
כנראה.. אלה דפי הנוסחאות (יש קישור למעודכנים בדף הראשי תחת "בגרות במתמטיקה")

dodo144
29-12-2012, 23:23
אני מוסיף על הדברים שלך .
בנוסף למיקוד ישנם דגשים שיוצאים כחודש לפני הבחינה (חיפשתי ולא מצאתי עדיין למועד הנוכחי) , בדגשים הללו הם מכוונים פחות או יותר מה ישאלו.

לדוגמא במועד הקיץ , באתר המפמ"ר של מתימטיקה הודיעו כי באינדוקציה יהיה שיוויון סכום שנצטרך לאשר (וזה אכן היה) בנוסף דברו על כך שלא תהיה חקירת פונקציה אלא שאלות שיתעסקו בנושא של הקשר של הפונקציה לנגזרתה ואכן זה היה .

אשמח אם מישהו מצא את זה המועד הזה.

אריאל
30-12-2012, 16:56
הי דודו, ברגע שנקבל עדכון כזה ממשרד החינוך נודיע לכולם.

farkash7
30-12-2012, 18:14
אריאל יש לי שאלה נוספת.
בפירוט החומר לשאלון 007-ווקטורים לא מופיע הנושא של יחידות ההצגה ומושג הבסיס, אבל באופן מוזר כן מופיעים שני משפטים הנוגעים למושג הבסיס שרשום שיש לדעת אותם.
בבני גורן 007, כמובן שיש פירוט של המשפטים ולאחר מכן יש תרגילים של הוכחות גיאומטריות/סתם תרגילים בגיאומטריה המתבססות על יחידות ההצגה.
האם צריך לדעת את הנושא הזה של שימושים ליחידות ההצגה בצורות מישוריות ומרחביות?

מה המשמעות של הכתוב בפירוט החומר "להלן המשפטים הנדרשים בנושא הווקטורים ללא הוכחה(לשימושים בחישובים)"
האם הכוונה שייתכנו תרגילים חישוביים המתבססים על המשפטים הללו ויש לצטט אותם? או רק לדעת אותם ולעשות בהם שימוש בתרגיל.
בכלל האם עליי לצטט כול משפט בחומר כשאני פותר תרגיל על בסיס אותו משפט?
תודה.

farkash7
09-01-2013, 19:32
אינדוקיציה בחומר לבחינה?(006)