PDA

צפה בגרסה המלאה : מיקוד החומר באלגברה בספר בני גורן חלק ה'.ayalakr
09-05-2013, 11:37
שלום,

אני מנסה לעשות התאמה בין המיקוד שניתן באלגברה (שאלון 005) במתכונת הישנה לתרגילים מתוך הספר של בני גורן.
המיקוד:
1. חקירת משוואה ריבועית
2. אי שוויונות ריבועיים עם פרמטר למעט לצורך שימוש בחדו"א או בסדרות
3. אי שוויונות רציונאליים למעט לצורך שימוש בחדו"א או בסדרות
4. פתרון מערכת משוואות עם שני פרמטרים
5. נוסחאות ויאטה במספרים ממשיים
6. משוואות מעריכיות ואי שוויונות מעריכיים, למעט לצורך שימוש בחדו"א או בבעיות גדילה ודעיכה
7. משוואות לוגריתמיות ואי שוויונות לוגריתמיים, למעט לצורך שימוש בחדו"א או בבעיות גדילה ודעיכה

לפי הבנתי ניתן להוריד את הפרקים\התרגילים:
עמ' 39-40: אי שיוויונות ריבועיים - ניתן להוריד רק את אותן שאלות המכילות פרמטר.
עמ' 51: אי שיוויונים עם שברים - שורשים אי רציונליים
עמ' 52-62: חקירת משוואה ריבועית.
עמ' 63-66: אי שיוויונות ממעלות גבוהות (הנושא הזה כלל לא מוזכר בפירוט הנושאים בשאלון 005)
עמ' 647-649: רק את התרגילים העוסקים במערכת משוואות עם יותר מפרמטר אחד.
עמ' 665-672: נוסחאות וייטה

יש משהו שהורדתי בטעות? או משהו שניתן להוריד ולא הורדתי (לא מצאתי למשל התייחסות בספר למשוואות מעריכיות ולוגריתמיות..)

תודה רבה!

אריאל
09-05-2013, 19:33
בני גורן כבר עשה את זה - יש באתר שלו, אני מעתיק לך פה את החלק שאני חושב שמתאים לך


רגון חומר הלימוד מספרי המתמטיקה לתוכנית המודולרית
ארגון חומר הלימוד מספרי המתמטיקה חלקים א'-ו' לתוכנית המודולרית
הודעה זו כוללת הנחיות כיצד ניתן ללמד מספרי המתמטיקה חלקים א'-ו'
(מהדורות חדשות ומעודכנות) לשאלונים 35001-35006 של התוכנית המודולרית.
הספר מתמטיקה חלק ז' לא מוזכר בהודעה כי מאז שהוא הופיע לא חלו שינויים בתוכנית של שאלון 35007
ואין לספר מהדורה חדשה ומעודכנת. הספר מתאים כמו שהוא לשאלון 35007.

לקבלת המבוא של ארגון חומר הלימוד לספרי המתמטיקה לחץ כאן (http://www.bennygoren.co.il/searcher/docs/ir_mavo.doc)
לקבלת ארגון חומר הלימוד מהספר מתמטיקה חלק א' לשאלון 35001 לחץ כאן (http://www.bennygoren.co.il/searcher/docs/ir01.doc)
לקבלת ארגון חומר הלימוד מהספר מתמטיקה חלק ב' לשאלון 35002 לחץ כאן (http://www.bennygoren.co.il/searcher/docs/ir02.doc)
לקבלת ארגון חומר הלימוד מהספר מתמטיקה חלק ג' לשאלון 35003 לחץ כאן (http://www.bennygoren.co.il/searcher/docs/ir03.doc)
לקבלת ארגון חומר הלימוד מהספר מתמטיקה חלק ד' לשאלון 35004 לחץ כאן (http://www.bennygoren.co.il/searcher/docs/ir04.doc)
לקבלת ארגון חומר הלימוד מהספר מתמטיקה חלק ה' לשאלון 35005 לחץ כאן (http://www.bennygoren.co.il/searcher/docs/ir05.doc)
לקבלת ארגון חומר הלימוד מהספר מתמטיקה חלק ו' לשאלון 35006 לחץ כאן (http://www.bennygoren.co.il/searcher/docs/ir06.doc)

ayalakr
12-05-2013, 09:16
תודה אבל ההנחיות אינן מעודכנות.
למשל - חקירת משוואה ריבועית ונוסחאות וייטה ירדו במיקוד ולמרות זאת מופיעים ברשימה של בני גורן...

אריאל
12-05-2013, 11:20
כן, אבל זה הכי טוב שתשיגי, אני מאמין שהוא מעודכן פרט לנוסחאות וייטה .

או שתשלחי לבני גורן מייל שיוצא סינון מעודכן - לטעמי הוא יעשה זאת .