PDA

צפה בגרסה המלאה : [דיון] שאלה ממתכונת במדעי המחשב ב' -טבלת מעקב על עץ.ofiryaish
23-05-2013, 11:02
היי, אשמח שמישהו יסביר לי מה הפעולה בשאלה 2 עושה (כלומר סעיף ג') יש פתרון אבל לא הבנתי מה הכוונה שלו.
השאלון:
http://ks-edu.org/schools/katza/LearningMaterials/LearningMaterialsDocLib/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A 9%D7%91/%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9 5%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%91%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA%20%D 7%97%D7%93%D7%A9%D7%94%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97% D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%99%27%27%D7%91/2013/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D%202013%20%D7%A2%D7%9E%D7% 99%20%D7%90%D7%A1%D7%A3.docx
הפתרון:
http://ks-edu.org/schools/herzog/LearningMaterials/LearningMaterialsDocLib/%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99%20%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a 9%d7%91/%d7%a9%d7%9b%d7%91%d7%aa%20%d7%99%d7%91/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa%20%d7%9e%d7%a a%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%aa/%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9f%20%d7%9e%d7%aa%d7%9 b%d7%95%d7%a0%d7%aa%20%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7% 91%20%d7%a2%d7%9e%d7%99%20%d7%90%d7%a1%d7%a3%20201 3.docx

parker123
26-05-2013, 13:19
הי אופיר,
הפעולה בשאלה 2 תחזיר את העץ (הפנייה אליו) שהערך שלו (number) הוא במקום הi. בסדר עולה מבין כל הערכים בעץ.
סדר הערכים (משמאל לימין): 14,17,18,19,26,30,38,41
בסעיף א ההפניה תהיה אל העץ שהערך שלו הוא הערך ה6 בגודלו כלומר 30
כאשר i=1 הפעולה תחזיר הפניה לעץ שערכו הקטן ביותר (במקום ב1) שערכו הוא 14
כאשר i=8 הפעולה תחזיר הפניה לעץ שערכו הגדול ביותר (במקום האחרון בסדר הערכים) שערכו הוא 41.
מקווה שעזרתי.
בהצלחה!