PDA

צפה בגרסה המלאה : כוח קוריוליסyarivc88
22-07-2013, 18:09
לא ברור לי למה כאשר גוף נופל נפילה חופשית (נניח ונזרק ממטוס ) אז הסטיה שלא תיהייה מזרחית לנקודת הזריקה שנמצאת בקרקע
אינטואיטיבית איך שאני מבין את זה , הגוף צריךימ ליפול מערבית לנקודה שבקרקע , מכיוון שבזמן שהגוף נופל כדור הארץ נע בתנועה מעגלית נגד סיבוב השעון כלומר הגוף יפגע בנקודה שנמצאת מערבית לנקודת הזריקה ...

(בספרים ובתרגילים מוסבר שהגוף יפגע מזרחית לנקודה בגלל כוח קוריוליס ...)
לא ברור לי למה מזרחית ולא מערבית

אריאל
23-07-2013, 09:50
זה לא שהגוף שנופל בנפילה חופשית לא מסתובב גם כן, אם זה היה כך לא היה כוח קוריוליס .

העניין הוא שמי שנופל בנפילה חופשית מסתובב במהירות שונה מנקודה על פני כדור הארץ, כי יש תלות ברדיוס : v=w \cdot R

מכיוון שעל פני כדור הארץ הרדיוס קטן יותר ~> המהירות קטנה יותר וכיוון תנועת כדור הארץ היא ממערב למזרח, לכן לגוף תיהיה סטייה קצת יותר מזרחה (כל מה שאמרתי זה לא במערכת המסתובבת ונותן יותר אינטואיציה, במערכת המסתובבת מה שמתאים להסתכל פה הוא על כוח קוריוליס ולראות את הכיוון שהוא פועל - לפי מכפלה וקטורית בין המהירות לתדירות הזוויתית )