PDA

צפה בגרסה המלאה : חידת השעוניםאריאל
09-03-2008, 07:32
שני שעונים כוונו באותו זמן, ונקבעה בהם שעה המדויקת. כעבור שעה התברר,
ששעון אחד ממהר בדקה כל שעה ,והאחר מפגר בשתי דקות כל שעה .
למחרת בבוקר הראה אחד השעונים את השעה 7:00 והאחר את השעה 6:00 .
באיזה שעה בדיוק כוונו שני השעונים ?

גל_כהן
10-03-2008, 14:08
השעה בה כוונו השעונים היא : 11:40 בבוקר.
למחרת , 20 שעות אחר כך : השעון המקדים בדקה בכל שעה הראה את השעה 7:00 (שהרי ב-20 שעות הוא מקדים
ב-20 דקות ומתקיים ש-20 דקות ועוד 40 דקות הם שעה שלמה )
והשעון המאחר הראה את השעה 6:00 (ב-20 דקות הוא מפגר ב-40 דקות).