PDA

צפה בגרסה המלאה : יואל גבע. שאלון 802 עמוד 691 שאלה 6.Ditforsin
18-12-2013, 15:10
6. באזור מסוים בארץ נערכו שני מבחנים משווים בהבנת הנקרא. הציונים בכל אחד מהמבחנים התפלגו נורמלית.
ממוצע הנקודות במבחן א׳ היה 75 וסטיית התקן 6 נקודות.
ממוצע הנקודות במבחן ב׳ היה 71 וסטיית התקן 8 נקודות.
א. יובל ניגש לשתי הבחינות, וקיבל בשתי הבחינות אותו ציון: 80. באיזה מבחן הצליח יובל יותר בהשוואה לשאר התלמידים שנבחנו?
ב. גם הדס ניגשה לשתי הבחינות, ובשתיהם קיבלה אותו ציון: 87. באיזה מבחן הצליחה הדס יותר בהשוואה לשאר התלמידים שנבחנו?
תודה.

orenoren
18-12-2013, 15:36
תשובה :
נתונים ............................מבחן א'........................................מבח ב'
מרחק סטיית תקן אחת : 75+6=81 ....................................71+8=79
יובל קיבל 80 : ...........במרחק 1 סטיית תקן........................................במ רחק 2 סטיות תקן
הדס קיבלה 87 :..........במרחק 2 סטיות תקן.....................במרחק 2 סטיות תקן
-----------------
יובל : הצליח יותר במבחן ב'
הדס : הצליחה יותר בשניהם - במידה שווה

נתונים ............................מבחן א'........................................מבח ב'
מרחק סטיית תקן אחת : 75+6=81 ....................................71+8=79
יובל קיבל 80 : ...........במרחק 1 סטיית תקן........................................במ רחק 2 סטיות תקן
הדס קיבלה 87 :..........במרחק 2 סטיות תקן.....................במרחק 2 סטיות תקן
-----------------
יובל : הצליח יותר במבחן ב'
הדס : הצליחה יותר בשניהם - במידה שווה

orenoren
18-12-2013, 15:47
תשובה : יובל קיבל ציון הנמצא במרחק 2 סטיות תקן במבחן ב'
הדס קיבלה ציון : הנמצא במרחק 2 סטיות תקן - ב 2 המבחנים.
נתונים ............................מבחן א'........................................מבח ב'....
מרחק סטיית תקן אחת : 75+6=81 ....................................71+8=79
יובל קיבל 80 : ...........במרחק 1 סטיית תקן................ ......במרחק 2 סטיות תקן
הדס קיבלה 87 :..........במרחק 2 סטיות תקן.....................במרחק 2 סטיות תקן
יובל : הצליח יותר במבחן ב'
הדס : הצליחה יותר בשניהם - במידה שווה

Ditforsin
18-12-2013, 16:30
תשובה : יובל קיבל ציון הנמצא במרחק 2 סטיות תקן במבחן ב'
הדס קיבלה ציון : הנמצא במרחק 2 סטיות תקן - ב 2 המבחנים.
נתונים ............................מבחן א'........................................מבח ב'....
מרחק סטיית תקן אחת : 75+6=81 ....................................71+8=79
יובל קיבל 80 : ...........במרחק 1 סטיית תקן................ ......במרחק 2 סטיות תקן
הדס קיבלה 87 :..........במרחק 2 סטיות תקן.....................במרחק 2 סטיות תקן
יובל : הצליח יותר במבחן ב'
הדס : הצליחה יותר בשניהם - במידה שווה
אני מצטער לא הבנתי. אתה יכול להסביר יותר טוב?

orenoren
18-12-2013, 17:08
סטיית תקן אחת :
מבחן א' : 75+6=81
מבחן ב' : 71+8=79
------------
הציון 80
הוא במרחק סטיית תקן 1 - במבחן א'
2 סטיות תקן - במבחן ב'
הציון 87
הוא במרחק 2 סטיות תקן ב2 המבחנים

Ditforsin
18-12-2013, 17:26
תודה. אני חושב שהבנתי.

dafnaw
19-12-2013, 12:29
מצ"ב פתרון מלא עם שימוש בגרף התפלגות נורמלית.