PDA

צפה בגרסה המלאה : תרגיל בגרות שמחכה להפתרavias
28-05-2009, 10:05
שלום! אני מאד אודה למי שיוכל לפתור את שאלה מספר 4 בבחינה הזאת:
http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/917551.PDF

Sh.Av
28-05-2009, 10:55
פתרון
א.הכוונה שחלק מאטומי הציזיום נמצאים ברמה המעורערת הראשונה זה E2-E1 כלומר 1.4-0=1.4eV לכן לפי הנוסחה E=12400/L ( אורך הגל L) כל שנותר לעשות הוא להציב את הנתונים לקבל את אורך הגל הרצוי.
ב.נתונה אנרגיה בג'אול לכן כדאי להפוך לאלקטרון וולט כל שנעשה הוא לחלק את לחלק את האנרגיה ההנתונה למטען של אלקטרון ולקבל את האנרגיה בג'אול מפה נקבל את האנרגיה 1.5J.
לפי הדיאגרמה אנו רואים כי עם אנרגיה של 1.5 אלקטרוו וולט אפשר להגיע מרמת היסוד 1 שהיא 0לרמה 2 שהיא 1.4 או מרמה 2 לרמה 3. וכל הבדיקה הזאת היא לפי ההפרשים בין הרמות עם ההפרש הוא נמוך מ 1.5 אז הוא יוכל לעורר אותו אם היא גבוהה מ 1.5 אז הוא לא יוכל לעורר אותו.
לכן יש לנו שלושה אפשרויות של פליטת אנרגיה 1-3 2-3 1-2.
לכן שוב נשתמש בנוסחה E=12400/L והפעם נציב שלושה אנרגיות שהם השלושה הפרשים של שלוש האפשריות שהזכרתי קודם.
ג.לפי בדיקה שנעשה נוכל לראות כי אנרגיה של 0.9 אלקטרון וולט אפשרית רק בין רמה 2 ל 3 לכן שוב מס' האפשריות שיש מתחיל מרמה 3 ויורד כלומר כמו הסעיף הקודם, לכן התשובות זהות.
ד.המספר האטומי של כל יסוד מייצג את מס' הפרוטונים שלו לכן מס' הפרוטונים הוא 55.
המסה האטומית מייצגת את כל הנוקלאונים שבגרעין שזה אומר כל הפרוטונים והניוטרונים ביחדלכן נבנה משוואה 133=55+N ומפה נקבל שמס' הניוטרונים הוא 78.
ה.מס' הניוטרונים גדול ממס' הפרוטונים בכדי לשמור על היציבות של הגרעין משום שיש כוחות חשמליים מנוגדים בין הפרוטונים שרוצים לגרום לניתוק.

avias
28-05-2009, 15:42
תודה..
ולגבי ג'- לא אמור להיות רק אורך גל אחד בגלל שהפוטון צריך אנרגיה מדויקת?
כלומר נקבל רק את הגל של המעבר בין 3 ל2?
וד"א בעיגול ספרות שעשית לגבי המסה האטומית עיגלת כלפי מעלה..
אני חשבתי שנכון יותר לעגל כלפי מטה כי מתיחסים למסת הפרוטון כיחידה (ואז הנויטרון שוקל טיפה יותר..) יש כללים לאן לעגל?

Sh.Av
28-05-2009, 16:41
לגבי ג' נכון הפוטון צריך אנרגייה מדוייקת בכדי לעורר את האלקטרונים של הצזיום.
זאת אומרת האלקטרון שקיבל את האנרגיה שיש לפוטון יעלה מרמה 3 ל 2 אבל בגלל שהוא לא יציב הוא ישאר במצב זה מעט זמן ומיד יחזור לרמת היסוד, ומספר האפשרויות שיהיו לו לחזור מרמה 3 הם כמו בסעיף ב' שזה מ 1-3 או מ 2-3 או 1-2 לאחד כלומר כל האפשרויות הקיימות.ולכן במצב זה יהיו שלושה אורכי גל שלכל אחד מהם יש את הפרש האנרגיה שבין הרמות שלושת האפשריות השונות.
ולגבי השאלה השנייה למדתי שתמיד מעגלים למעלה לא זכור לי מדוע.