PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלה ממתכונתsamoa
31-05-2009, 22:19
שלום

אשמח לפתרון של השאלה
איבדתי את עצמי כבר:52_002:

Sh.Av
31-05-2009, 23:10
תשובות בחסות אנקורי
א.אלקטרון הנפלט מהקתודה מואץ ע"י המתח Vb לעבר הסריג עובר אותו ונבלם ע"י המתח VB עד הגיעו לאנודה. בדרכו מתנגש האלקטרון באטומי הכספית אך מכיוון שהמתח המאיץ קטן מ-4.9eV גם האנרגיה הקינטית שלו קטנה מערך זה,והוא איננו מסוגל להעביר אנרגיה לכספית. כלומר במקרה זה הוא מבצע התנגשות אלסטית בלבד.
ב. משום שכאשר המתח המאיץ הוא 4.9v האלקטרונים שהואצו בין הקתודה לסריג מגיעים לאנרגיה של 4.9eV
בהגיעם לקרבת הסריג.במצב זה הם מתנגשים התנגשות פלסטית באטומי הכספית והם מוסרים להם את כל האנרגיה הקינטית שלהם ואינם מסוגלים להתגבר על מתח הבלימה VB כתוצאה מכך אלקטרונים אלה אינם מגיעים לאנודה והדבר מתבטא בירידה בכמות האלקטרונים שעוברים דרך האמפרמטר,כלומר בירידה בזרם.
ג-ד.ניקח לדוגמה מצב שבו V=7v לאלקטרונים שהואצו במתח זה והתנגשו בקרבת הסריג באטומי הכספית נותרה אנרגיה קינטית של 7-4.9=2.1eV אנרגיה זו מאפשרת להם להתגבר על המתח VB ולהגיע לאנודה התוצאה זרם באמפרמטר ככל שהמתח המאיץ גדל יותר אלקטרונים יעברו תהליך זה ויגיעו לאנודה.
ה. נקודה e מתארת מצב שבו לאלקטרונים יש די אנרגיה להתנגש עם שני אטומי כספית ולמסור לכל אחד 4.9eV לאחר שתי התנגשויות אלה האלקטרונים מאבדים לחלוטין את האנרגיה שהיתה להם ואינם מגיעים לאנודה.
ו.באופן דומה f מתארת מצב שבו ביצעו 3 הץנגשויות עם אטומי כספית כלומר Vf=3*4.9=14.7v .
ז.לפי הנוסחה E=hf (קבוע פלאנק h, תדירות f) לאחר הצבה יוצא f=1.18*10^-34.