PDA

צפה בגרסה המלאה : מיקוד בחשמל ע"פ הספר של יורם אשליהושפט
03-06-2009, 09:50
איפה אפשר למצוא מיקוד ע"פ עמודים בספרים של יורם אשל?

udi.behar.16
03-06-2009, 10:21
אין כזה דבר מה שאתה מחפש.
אתה כבר אמור לזהות שאלות שלא מתאימות ושאלות שכן.

הבגרות מחר!

פשוט תסתכל על המיקוד ותראה. לדוגמה תנועת חלקיק בשדה מגנטי ירד אז זה אומר עמודים 230-244