PDA

צפה בגרסה המלאה : סדרה חשבוניתas1234001
25-02-2014, 14:20
מהספר של אתי עוזרי ויצחק שלו מעודכן לפי המאגר החדש שאלונים801+802 עמוד208 תרגיל 31
31.בסדרה חשבונית האיבר השביעי הוא 32.האיבר העשרים ושלושה גדול פי 6 מהאיבר השלישי.
מצאו את האיבר הראשון ואת ההפרש של הסדרה.

DeepSpace
25-02-2014, 14:42
בסדרה חשבונית מתקיים a_n=a_1+(n-1)d.

נתון a_7=32 \to a_1+6d=32.

נתון a_{23}=6a_3 \to a_1+22d = 6(a_1+2d)

ע"י פתירת מערכת המשוואות הנ"ל מגיעים לפיתרון.

orenoren
25-02-2014, 14:43
a23=6*a3
a1+22d=6(a1+2d)I
a1+22d=6a1+12d
5a1-10d=0
----------------
a7=32=a1+6d
a1=32-6d
נציב במשוואה הראשונה