PDA

צפה בגרסה המלאה : WIKI - לוחות לוגריתמיםam12348
30-03-2014, 06:23
שלום לכולם,

הוספתי ערך חדש תחת בWIKI – תחת "לוגריתמים" ושמו לוחות לוגריתמים.

לוחות לוגריתמים הן טבלאות המכילה את הלוגריתמים לפי בסיס 10 של מספרים, ערכי הפונקציות הטריגונומטריות,
הלוגריתמים שלהם, ריבועי מספרים, שורש ריבועי, לוגריתמים טבעיים, קבועים מתמטיים ועוד. עד תחילת שנות ה-70,
כשהמחשב לא היה נפוץ והמחשבון המדעי עדיין לא הומצא, השתמשו בהם הרבה לביצוע נוח של חישובים מורכבים
שונים בדיוק טוב, מציאת ערכי פונקציות טריגונומטריות ועוד.

מי שלמד בתיכון ועשה בגרות בתקופה זאת מכיר אותם היטב.

לצורך השלמות וכדי להראות כיצד ניתן לבצע חישובים מסובכים באמצעות הלוחות תוך שימוש בחוקי הלוגריתמים,
בחרתי להוסיף ערך זה.

ניתן לעיין בערך ולשנות אם צריך. אשמח כמובן לקבל הערות.

הקישור לערך:
לוחות לוגריתמים – Emath Wiki (http://www.emath.co.il/maagar/index.php?title=%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7 %9C%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9 D)

עמוס

מיכאל
30-03-2014, 20:51
יישר כוח