PDA

צפה בגרסה המלאה : גרפיםbarmiyara
02-05-2014, 22:28
עזרה בבקשה בסעיפים ד,ה,ו,ז !!

orenoren
03-05-2014, 05:18
ד. ההפרש בין 2006 ל 2007 הוא 90.5-71.1=19.4
I--> 19.4/71.1 *100=27.28%
תוספת 27.28=100+27.28=127.28%=1.2728
הפיתרון הוא כמו בשאלות גידול ודעיכה
I--> 90.5*1.2728^t>140
t>1.8
t=2
2007+2=2009
----------------
ה. צריך לבדוק כל הפרש ולחשב את האחוזים
דוג: 2001-2002
31.3-24.5=6.8
I--> 6.8/24.5 *100=27.75%
ו. על סמך הבדיקה בסעיף ה' אפשר לענות
בין 2005-2006
71.1-59.2=11.9
I--> 11.9/59.2*100=20.10%
ז. לפי נוסחת גידול ודעיכה
תוספת 20.10%=100+20.10=120.10%=1.2010
I--> 90.5*1.2010^2=130.5