PDA

צפה בגרסה המלאה : מרחבDiamon
24-07-2014, 20:42
יהיו http://latex.codecogs.com/gif.latex?v_%7B1%7D%3D%281%2C3%2C4%29%2Cv_%7B2%7D% 3D%282%2C-1%2C1%29%2Cv_%7B3%7D%3D%28-3%2C5%2Ca%5E2-2%29%2Cv_%7B4%7D%3D%284%2C2%2Ca+4%29 וקטורים ב-R^3 כאשר a ממשי.
עבור אילו ערכי a הקבוצה {v4,v3,v2,v1} פורשת את R^3.

תודה מראש!

Nare
24-07-2014, 20:49
בגדול הרעיון הוא לשים את כל הווקטורים בשורות של מטריצה ולדרג את המטריצה (שזה בדיוק כמו לחבר ולחסר וקטורים עם כפל בסקלר).
על מנת שהווקטורים יפרשו את המרחב נדרוש שבצורה המדורגת של המטריצה בכל עמודה יהיה איבר מוביל.

אם בכל זאת לא תסתדר, אעלה פתרון מלא.

Diamon
24-07-2014, 21:06
בגדול הרעיון הוא לשים את כל הווקטורים בשורות של מטריצה ולדרג את המטריצה (שזה בדיוק כמו לחבר ולחסר וקטורים עם כפל בסקלר).
על מנת שהווקטורים יפרשו את המרחב נדרוש שבצורה המדורגת של המטריצה בכל עמודה יהיה איבר מוביל.

אם בכל זאת לא תסתדר, אעלה פתרון מלא.

כן זה בדיוק מה שעשיתי והגעתי למטריצה:
http://latex.codecogs.com/gif.latex?%5C%5C7%20%5C%20%5C%20%5C%20%5C%20%5C0%2 0%5C%20%5C%20%5C%20%5C%20%5C%207%20%5C%20%5C%20%5C %20%5C%20%5C%20%5C%20%5C%20%5C%20%5C%208%20%5C%20% 5C%20%5C%20%7C2b_%7B2%7D-5b_%7B1%7D%5C%5C%5C%5C%200%20%5C%20-7%20%5C%20%5C%20%5C%20%5C%20%5C%2014%20%5C%20%5C%2 0%5C%20%5C%20-10%20%5C%20%7C%20b_%7B2%7D-3b_%7B1%7D%5C%5C%20%5C%5C%200%20%5C%20%5C%20%5C%20 %5C%20%5C%200%20%5C%20a%5E2-4%20%5C%20%5C%20%5C%20a-2%20%5C%20%7C%20b_%7B3%7D-b_%7B2%7D-b_%7B1%7D

וכעת אני לא יודע מה לעשות. אולי אפשר לחלק ב-(a-2) אחרת יהיה אין פתרון אבל עדיין ישאר באלכסון בשורה השלישית a+2.
אשמח לעזרה!

Nare
24-07-2014, 21:13
שמת את הווקטורים בעמודות?

Diamon
24-07-2014, 21:33
שמת את הווקטורים בעמודות?

כן

Nare
26-07-2014, 19:58
אני למדתי ששמים בשורות, מדרגים, ואם יש בכל עמודה איבר מוביל אזי הקבוצה פורשת את המרחב.