PDA

צפה בגרסה המלאה : בעיה מילוליתalex20
20-08-2014, 17:59
מכונית עוברת כל יום 180 ק"מ במהירות קבועה. יום אחד עברה המכונית 75 ק"מ במהירות הגדולה ב25 אחוז ממהירותה הרגילה ואת שאר הדרך היא עברה במהירות הקטנה ב25 אחוז ממהירותה הרגילה .באותו יום נמשכה נסיעתה 20 דקות יותר מהזמן הרגיל.
מה מהירותה הרגילה של המכונית?

דוד גריסרו 1230
20-08-2014, 19:55
100%+25%=125%= חמישה רבעים
100%-25%=75% = שלושה רבעים
zz75\5x\4+105\3x\4=180\x+20\60 zz
zz300\5x+420\3x=180\x+1\3zz
zz60\x+140\x=180\x+1\3 zz
zz200\x=180\x+1\3zz
zz20\x=1\3 zz
x=60km\h