PDA

צפה בגרסה המלאה : טלפונים שימושיים לקראת הגיוסאריאל
09-07-2009, 09:15
צה"ל, בשירות חדש בשם "כוכבית גיוס". רק תחייגו 3529* וצה"ל לשירותכם.מרכז המידע יסייע למועמדים לשירות ביטחון במגוון רחב של תחומים: החל מבדיקת הפרופיל הצבאי, דרך קביעת תאריכי גיבוש לסיירות, וכלה בהרגעת הורים מודאגים.אגף הנוער והנח"ל
רח' ליאונרדו דה וינצ'י 9, תל אביב
טלפון: 03-6084508


ביה"ס למקצועות המחשב
03-6755817 שלוחה 2


ביתן חיל הים
טלפון: 03-7377777
פקס: 03-7376123


בסיס קליטה ומיון תל השומר - בקו"ם
מפקדת בסיס הקליטה והמיון
דואר צבאי 02718 צה"ל
פקס: 03-7376052
ראש תא בלתי מתאימים:
03-7376705
לשכת מפקד הבקו"ם:
03-7379901/2

דובר צה"ל
יחידת ההסרטה
טלפון: 03-5694508
פקס: 03-5694903
ענף תשתיות הדרכה - מדור כח אדם
03-5692012


היחידה לפניות ותלונות הציבור במשרד הביטחון
רחוב קפלן 37 תל-אביב 61909
טלפון: 03-6975540
03-6975423
03-6975349
פקס: 03-6976711

המכללה הטכנולוגית של חיל החימוש
טלפון: 03-9571998/89


המרכז לרפואה אווירית
03-5307453


חבצלות
טלפון 03-6092550 או 2622* מטלפון קווי


חוליה פסיכוטכנית - הארכות זמן, מבחנים, ראיונות, אימות נתונים
03-7376838חיל החימוש
ענף קד"צ
טלפון: 03-7376551/7671/7109

חיל הים
פקס: 03-7376123/7175

חיל השלישות


מדור איתור
03-6755997/151

חיל התקשוב
מדור איתור
טלפון: 3808*
פקס: 03-9579030

חר"פ באר שבע
08-6298119

יחידת האיתור של חיל המודיעין
03-5693519


יחידת המיונים של חיל החינוך והנוער
טלפון: 08-8617834
פקס: 08-8617848

יעד, חיל החימוש
03-7377670


לשכות גיוס:
לשכת גיוס באר שבע
רחוב יד ושם 22, שיכון ג´, באר שבע
דואר צבאי: 01228
שעות פעילות: בימים א´-ה´ בין השעות 08:00-19:00
מרכז מידע ופניות:
טלפון: 08-6298888
פקס: 08-6298870

לשכת גיוס חיפה
טלפון: 03-7388888
פקס: 03-7388880
(כן- זה 03 ולא 04, עקב במעבר למרכז שירות מיטב)


לשכת גיוס טבריה
רחוב נצרת, טבריה
דואר צבאי 01231 :
מרכז מידע ופניות:
טלפון: 04-6729888
פקס 04-6729898 :


לשכת גיוס ירושלים
פקס: 03-7388880 (כן- זה 03 ולא 02, עקב במעבר למרכז שירות מיטב)


לשכת גיוס תל השומר
מחנה תל השומר - שער קיראון
דואר צבאי: 01215
שעות פעילות: בימים א´-ה´ בין השעות 07:30-17:00
מרכז מידע ופניות:
טלפון: 03-7388888
פקס:03-7377070/3409
מרכז מידע על קד"צ, מיונים ועתודה: 03-7386666
פקס: 03-7373366


לשכת ראש אמ"ש (אגף משאבי אנוש)
טלפון: 03-5690220/1
פקס: 03-5698060 (נא לציין כתובת ו/או מספר פקס לחזרה)
דואר צבאי: 02919 הקריה ת"א צה"ל


מדור ביקורת התייצבות
טלפון: 03-7376006
פקס: 03-7376957


דחיית שירות - 03-7376810
מדור סיירות
שעות פעילות: בימים א´-ה´ בין השעות 08:00-17:30
טלפון: 03-5699088 רב קווי
פקס: 03-5699488 24 שעות ביממה

מדור עתודה
03-5699055

מדור צוות אוויר
03-7377754

מדור מתנדבים
טלפון 03-5699445, מוקד מיגע לשכת גיוס: 03-5693029
אחראית מתנדבים במנהל הגיוס: 03-5699446


מדור פרט - בעיות ת"ש
03-7376808


מדור צוות אוויר - גיבושים ומבדקי טיס
טלפון:
03-7377754
פקס: 03-7377759

מדור קד"צ
טלפון: 03-7373303
03-7376869/09
03-7377061
פקס: 03-7373436


מדור שחרורים
03-7379500

מדור תנועה - הקדמות ודחיות גיוס
03-7376815


מוקד פניות לגיוסים
03-7379999 פעיל בעונות הגיוסים המרוכזות: אוגוסט/נובמבר/מרץ בלבד


מיון חיילים ושליחת זימונים ליחידות התנדבותיות
03-7377455

מנהל הגיוס
דואר צבאי: 01191 צה"ל
טלפון: 03-5692120/9420
פקס: 03-5693390
מוקד פניות:
03-7374529


מפא"ת פסגות
03-6976186
פקס 03-6976153

משטרה צבאית
מוקד המשטרה הצבאית
1-800-381818

משרד הבטחון
תפקידי תיאום וסיוע


טלפונים: 03-6977701


03-6975412
יחידת המוזיאונים: 03-6977256


טלפונים: 03-6977701


03-6975412
יחידת המוזיאונים: 03-6977256


עתודה


חיל הרפואה - מדור סגל סדיר. טל': 03-7379521, ד.צ: 02149


פרקליטות צבאית - בית הספר למשפט צבאי. טל': 03-9574771


מפא"ת "פסגות" - עבור מפא"ת/מח"ר פסגות. טל': 03-6976186


"ברקים" - עבור תכנית "ברקים". טל': 03-7312602, ד.צ 02470


מסלול משאבי אנוש - מדור איתור. טל': 03-6755469, ד.צ 03658


מסלול לוגיסטיקה - איתור ומיצוי קצונה. טל': 03-7376776/9868, ד.צ 02306


המרכז הארצי לבחינות והערכה - מדור פניות הציבור. טל': 02-6759555פיקוד העורף
מדור הדרכת אוכלוסייה


08-9783799


08-9783076
08-9783079


08-9783799


08-9783076
08-9783079


פרקליטות צבאית


בית הספר למשפט צבאי. טלפון: 03-9574771


קד"צ נהיגה


תל השומר, טלפון 03-7373267/8


קצינת פניות הציבור
טלפון: 03-5691000
פקס: 03-5699400שחק, חיל האוויר
03-6063857


תלפיות
דואר צבאי: 03629, צה"ל
טלפון: 02-5694269 (שעות פעילות: בימים א´-ה´ בין השעות 16:00-20:00)
פקס: 02-5694269 (שעות פעילות: בימים א´-ה´ בין השעות 10:00-16:00)ער"ן - עזרה נפשית בטלפון
קו חם טלפוני: חייגו 1201
מענה אישי מיידי באינטרנט:


מספר ICQ 296004540
ביןהשעות: 18:00-24:00
מענה אישי באמצעות דוא"ל: [email protected] ([email protected])
קו לחייל: 2201*

Sophi
18-07-2009, 12:26
וואו תודה רבה! :)

danidanie1
16-05-2011, 17:01
עוד מספרים באתר "יחידה": ספר טלפונים צה"לי (http://www.yehida.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=100:-q&catid=24:2009-04-29-22-54-21&Itemid=186)