PDA

צפה בגרסה המלאה : חישוב סדר קוטבabuksis12
30-01-2015, 17:28
אני חייב הסבר מפורט איך אני מחשב סדר של קוטב למשל התרגיל הבא:
34491
יש לי נקודות סינגולריות ב 0 ו 3 איך אני יודע בבירור ע"פ דרך כלשהי שאני יציג במבחן מה סדר הקוטב.

תודה ושבת שלום

OneProphecy
30-01-2015, 20:21
דברנו על זה בעבר; אתה צריך פשוט להכפיל בחזקות של z-z0 עד שהפונקציה תהיה אנליטית בנקודה.

למשל, עבור z_0=0 תקבל כי אם תכפיל ב-z הפונקציה תהיה אנליטית (לפי לופיטל למשל).

abuksis12
30-01-2015, 21:00
דברנו על זה בעבר; אתה צריך פשוט להכפיל בחזקות של z-z0 עד שהפונקציה תהיה אנליטית בנקודה.

למשל, עבור z_0=0 תקבל כי אם תכפיל ב-z הפונקציה תהיה אנליטית (לפי לופיטל למשל).
אחי
הבנתי שהסדר קוטב של 0 זה 1 ושל 3 זה 2
השאלה האם זה נכון והשאלה היא למה זה 1 ב 0 ולא 2 ? הרי לפי השיטה של להכפיל כל פעם עד אנליטי זה 2

OneProphecy
30-01-2015, 21:46
ה"שיטה" נכונה ועובדת תמיד. אתה פשוט לא שם לב יש לך מקרה של אפס חלקי אפס - בz=0 גם המונה מתאפס, והוא נותן סדר התאפסות 1. התשובה שלך נכונה.

abuksis12
30-01-2015, 22:03
ה"שיטה" נכונה ועובדת תמיד. אתה פשוט לא שם לב יש לך מקרה של אפס חלקי אפס - בz=0 גם המונה מתאפס, והוא נותן סדר התאפסות 1. התשובה שלך נכונה.
מה זאת אומרת סדר התאפסות? כאילו אם המונה מתאפס גם מורידים 1 מהסדר שבמכנה?

OneProphecy
31-01-2015, 07:53
פורמלית אתה פשוט יכול להכפיל ולחשב את הגבול עד שיצא לך. בפועל, דיי "רואים" מהו סדר הקוטב. במונה, הפונקציה e^z-1 מתאפסת באפס והנגזרת שלה לא, ולכן זה תורם 1. המכנה נותן 2, ולכן סך הכל אם תכפיל ב-z תקבל במונה יהיה סדר 2 ובמכנה יהיה סדר 2, ולכן זה אנליטי.

abuksis12
31-01-2015, 11:01
פורמלית אתה פשוט יכול להכפיל ולחשב את הגבול עד שיצא לך. בפועל, דיי "רואים" מהו סדר הקוטב. במונה, הפונקציה e^z-1 מתאפסת באפס והנגזרת שלה לא, ולכן זה תורם 1. המכנה נותן 2, ולכן סך הכל אם תכפיל ב-z תקבל במונה יהיה סדר 2 ובמכנה יהיה סדר 2, ולכן זה אנליטי.
תן לי להבין
אם אני מכפיל ב z ה z^2 במכנה נהיה אנליטי ולכן הסדר הוא 1 כי הכפלנו רק פעם אחת ב z
ואם אני מכפיל ב z-3 צריך להכפיל פעמיים בשביל ש (z-3)^2 יהיה אנליטי?

OneProphecy
31-01-2015, 19:00
החלק הראשון של מה שאמרת נכון. החלק השני קצת לא מובן לי. כדי להעלים את הקוטב ב-z_0=3 צריך להכפיל מספר מסוים של פעמים בz-3. המספר המינימלי הוא הקוטב. במקרה הזה צריך לעשות זאת פעמיים.

abuksis12
31-01-2015, 20:55
החלק הראשון של מה שאמרת נכון. החלק השני קצת לא מובן לי. כדי להעלים את הקוטב ב-z_0=3 צריך להכפיל מספר מסוים של פעמים בz-3. המספר המינימלי הוא הקוטב. במקרה הזה צריך לעשות זאת פעמיים.
לא הבנתי אז מה זה אנליטי כנראה...
כי אם אני יכפיל ב z אני יצטרך פעם אחת...
וכנ"ל ל z_0 = 3
אם אני יכפיל בפעם אחת ישאר לי z-3 כמו אם אני יכפיל ב z ישאר לי z במכנה...

OneProphecy
31-01-2015, 22:49
אני אסביר מהתחלה הכל.

בהינתן פונקציה (f(z ונקודה z=z0 שהפונקציה אנליטית בסביבה מנוקבת שלה, אפשר לשאול את השאלה - מהו סוג הסינגולריות בנקודה.

אם זו סינגולריות סליקה, כלומר כזו שאפשר להחליף את ערך הפונקציה ואז היא תהיה אנליטית, מה טוב - זה פושט אומר שהפונקציה לא הוגדרה נכון. זה כמו להגדיר f(z)=0 לכל z!=0, ובאפס להגדיר f(0)=99 - זו נקודה סליקה, פשוט תגדיר במקום זה f(0)=0 וקיבלת פונקציה אנליטית. כדי לדעת האם הנקודה סליקה, פשוט בודקים האם קיים הגבול בנקודה - אם כן הנקודה סליקה.

אפשרות נוספת היא נקודה סינגולרית עיקרית - זה אומר, למשל, שיש אינסוף איברים שליליים בפיתוח לטור אינסופי סביב הנקודה. אפיון נוסף שלה הוא שהגבול בנקודה לא קיים בכלל (גם לא במובן הרחב).

האפשרות שמעיינת אותך כרגע היא קוטב. אומרים שלפונקציה f יש קוטב בנקודה z=z0 אם אפשר לכתוב אותה מהצורה
f(z)=g(z)/(z-z0)^m, כאשר g פונקציה אנליטית בנקודה ומתקיים g(z0)!=0. אז m נקרא סדר הקוטב. מכאן ברור איך למצוא את סדר הקוטב - קיבלת פונקציה f. אתה מתחיל להכפיל אותה בחזקות של z-z0 עד שאתה מקבל בפעם הראשונה פונקציה אנליטית ב-z0. כלומר, תתחיל לבדוק - בשלב הראשון תביט בפונקציה (f(z)(z-z0. אם היא אנליטית (כלומר הגבול ב-z0 קיים), זה אומר שסיימת - סדר הקוטב הוא m=1. אם לא, אתה ממשיך - תכפיל ב-z-z0)^2); אם עכשיו הפונקציה אנליטית, סיימת - ואז הקוטב הוא מסדר m=2. אם לא, אתה ממשיך עד שאתה מסיים. היות וזה קוטב בהכרח יש m כזה סופי.

בפועל, לא באמת צריך להכפיל המון פעמים, כי פשוט "רואים" מהו סדר הקוטב. למשל, לפונקציה 1 חלקי z^100 ברור שסדר הקוטב הוא m=100 - היא כבר כתובה בצורה הזו של פונקציה אנליטית שאינה מתאפסת ב-0 חלקי חזקה של z. בכל מקרה, רואים שאם תפכיל אותה בz^100 תקבל פונקציה אנליטית, ואם תכפיל בכל חזקה נמוכה יותר זה לא יספיק. אין צורך באמת לרוץ ולבדוק כל z^t עבור כל t שהוא עד שבאמת תגיע ל-100.
יש מקרים טיפה יותר מסובכים. למשל, הפונקציה sinz/z ידועה כפונקציה שבה הסינגולריות באפס סליקה (כי הגבול שם קיים ושווה 1), ולכן אין בכלל קוטב.
עוד מקרה מסובך הוא למשל z חלקי 1-cosz בנקודה z0=0. אם אתה לא רואה ישר את סדר הקוטב, תתחיל לבדוק - הגבול באפס לא קיים (לפי לופיטל למשל). אז מכפילים ב-z, מקבלים את הפונקציה z^2 חלקי 1-cosz, וקל לבדוק שהגבול שלה באפס קיים ושווה 2-, ולכן סדר הקוטב הוא 1.

abuksis12
01-02-2015, 00:08
אני אסביר מהתחלה הכל.

בהינתן פונקציה (f(z ונקודה z=z0 שהפונקציה אנליטית בסביבה מנוקבת שלה, אפשר לשאול את השאלה - מהו סוג הסינגולריות בנקודה.

אם זו סינגולריות סליקה, כלומר כזו שאפשר להחליף את ערך הפונקציה ואז היא תהיה אנליטית, מה טוב - זה פושט אומר שהפונקציה לא הוגדרה נכון. זה כמו להגדיר f(z)=0 לכל z!=0, ובאפס להגדיר f(0)=99 - זו נקודה סליקה, פשוט תגדיר במקום זה f(0)=0 וקיבלת פונקציה אנליטית. כדי לדעת האם הנקודה סליקה, פשוט בודקים האם קיים הגבול בנקודה - אם כן הנקודה סליקה.

אפשרות נוספת היא נקודה סינגולרית עיקרית - זה אומר, למשל, שיש אינסוף איברים שליליים בפיתוח לטור אינסופי סביב הנקודה. אפיון נוסף שלה הוא שהגבול בנקודה לא קיים בכלל (גם לא במובן הרחב).

האפשרות שמעיינת אותך כרגע היא קוטב. אומרים שלפונקציה f יש קוטב בנקודה z=z0 אם אפשר לכתוב אותה מהצורה
f(z)=g(z)/(z-z0)^m, כאשר g פונקציה אנליטית בנקודה ומתקיים g(z0)!=0. אז m נקרא סדר הקוטב. מכאן ברור איך למצוא את סדר הקוטב - קיבלת פונקציה f. אתה מתחיל להכפיל אותה בחזקות של z-z0 עד שאתה מקבל בפעם הראשונה פונקציה אנליטית ב-z0. כלומר, תתחיל לבדוק - בשלב הראשון תביט בפונקציה (f(z)(z-z0. אם היא אנליטית (כלומר הגבול ב-z0 קיים), זה אומר שסיימת - סדר הקוטב הוא m=1. אם לא, אתה ממשיך - תכפיל ב-z-z0)^2); אם עכשיו הפונקציה אנליטית, סיימת - ואז הקוטב הוא מסדר m=2. אם לא, אתה ממשיך עד שאתה מסיים. היות וזה קוטב בהכרח יש m כזה סופי.

בפועל, לא באמת צריך להכפיל המון פעמים, כי פשוט "רואים" מהו סדר הקוטב. למשל, לפונקציה 1 חלקי z^100 ברור שסדר הקוטב הוא m=100 - היא כבר כתובה בצורה הזו של פונקציה אנליטית שאינה מתאפסת ב-0 חלקי חזקה של z. בכל מקרה, רואים שאם תפכיל אותה בz^100 תקבל פונקציה אנליטית, ואם תכפיל בכל חזקה נמוכה יותר זה לא יספיק. אין צורך באמת לרוץ ולבדוק כל z^t עבור כל t שהוא עד שבאמת תגיע ל-100.
יש מקרים טיפה יותר מסובכים. למשל, הפונקציה sinz/z ידועה כפונקציה שבה הסינגולריות באפס סליקה (כי הגבול שם קיים ושווה 1), ולכן אין בכלל קוטב.
עוד מקרה מסובך הוא למשל z חלקי 1-cosz בנקודה z0=0. אם אתה לא רואה ישר את סדר הקוטב, תתחיל לבדוק - הגבול באפס לא קיים (לפי לופיטל למשל). אז מכפילים ב-z, מקבלים את הפונקציה z^2 חלקי 1-cosz, וקל לבדוק שהגבול שלה באפס קיים ושווה 2-, ולכן סדר הקוטב הוא 1.

תודה רבה, הבנתי מה שהסברת גם מלכתחילה אבל
עכשיו אני אסביר איפה הבעיה שלי בצורה יותר מובנת:
34521

סבבה זה הראשון m=1
עכשיו עוד לא קיבלתי מספר סופי לכן:
34522
עכשיו כן קיבלתי מספר סופי לכן: כפלתי ב (z-0) פעמיים לכן m=2...

הבנת איפה אני מסתבך?
כנ"ל על z-3 אותו דבר בדיוק

OneProphecy
01-02-2015, 12:12
הטעות שלך היא בחלק הראשון, הגבול הוא לא אינסוף הוא סופי. צריך לחשב את הגבולות נכון.

בשני אין שום בעיה, אתה מכפיל פעם אחת ורואה שהגבול עדיין אינסוף, מכפיל שוב ורואה שהגבול קיים.

abuksis12
01-02-2015, 13:47
הטעות שלך היא בחלק הראשון, הגבול הוא לא אינסוף הוא סופי. צריך לחשב את הגבולות נכון.

בשני אין שום בעיה, אתה מכפיל פעם אחת ורואה שהגבול עדיין אינסוף, מכפיל שוב ורואה שהגבול קיים.
אההה צודק לא חישבתי את המונה בגבול הראשון יוצא 0\0 ואז צריך לעשות לופיטל
הוא מינוס שליש אם אני לא טועה נכון?

OneProphecy
01-02-2015, 14:16
נכון.