PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלה| כמה תרגילים במתמטיקה....JustMe
05-08-2009, 22:18
סתם ילד מהכיתה שלי מתקשה הוא סיים בר אילן והמשיך תואר 1 והביאו לו תרגילים לפתור אפשר אז תוכלו לעזור לו?


עמודים

27-32: תרגילים 6.20; 6.23; 6.30; 6.34; 6.35; 6.37 – בלי סעיף ב'; 6.41;


עמודים 33 והלאה: תרגילים 1.5; 2.9 ב-ו; 4.3.
אם זה מלא תפתרו חלק בבקשה?
מכאן להיכנס -

http://doingmath.info/linearSummer/book.pdf

אריאל
05-08-2009, 23:25
למה שלא יירשם ויסביר איפה הוא נתקע והכל?

אני בטוח שהוא כבר פתר חלק מהשאלות הנל.. שיבוא הוא בעצמו..

זה ליניארית.. תרגילים לוקחים זמן לפתירה מלאה

בכיף נעזור אבל שיבוא בעצמו ויגיד איפה נתקע וכול'..

יום טוב :)