PDA

צפה בגרסה המלאה : 2 חידות



אברה
12-08-2009, 00:10
1. ישנו יעד שאותו יש להפציץ.
ארבעה מטוסים הופקדו על המשימה, כאשר כמות הדלק שיש בכל מטוס מספיקה בדיוק כדי להגיע על היעד,
אבל לא לחזור חזרה (מספיק שמטוס אחד יפציץ את היעד).
המטוסים יכולים לתדלק זה את זה, וגם לחכות באוויר, ללא בזבוז דלק.
כיצד יפציצו את היעד וגם כל המטוסים ישובו בשלום לבסיס ?

2. שישה דייגים אוכלים שישה קרפיונים בשישה ימים,
אם כל דייג אוכל בדיוק אותה כמות של קרפיונים כמה קרפיונים יאכלו עשרה דייגים בעשרה ימים ?

duki
12-08-2009, 00:17
א. מותר למלא את המיכל "כפול"?
כלומר ששני מטוסים לא יצאו והשניים האחרים יצאו עם דלק כפול ממה שהיה להם בתחילה?


ב. בקשר ל-ב'
זה אומר שדייג אוכל קרפיון בשישה ימים
כלומר התשובה היא: 10:6 כפול 1 כדי להגיע לכמות הדגים שדייג אוכל ב-10 ימים
וכל זה כפול 10


יוצא 16 ושני שליש דגים

-רון-
12-08-2009, 07:29
^נכון

-רון-
12-08-2009, 07:37
לגבי השאלה הראשונה יש אפשרות לחלק את הדרך ל-4 חלקים שווים,
שברבע ה-1 שני מטוסים ימלאו שניים (ואז יהיה 2 מטוסים מלאים ו-2 עם חצי כמות דלק) ה-2 עם החצי ישארו שם,
2 עם הכמות המלאה יטוסו עד לאמצע הדרך שם ימלא אחד מהם את השני בחצי טנק של דלק, ואז הוא ישאר שם (עם חצי טנק) והראשון עם הכמות הדלק המלאה הולך להפציץ וחוזר לאמצע הדרך
שם הוא מקבל רבע טנק מהמטוס המחכה ושניהם יחזרו לרבע הדרך
שם 2 המטוסים הראשונים חיכו והם ימלאו אותם ברבע טנק ואז כולם חוזרים בשלום..חח חידה יפה :)

אברה
12-08-2009, 08:21
נחלק את המסלול לארבע רבעים.
כל המטוסים מגיעים לרבע מהדרך, שני מטוסים ממלאים את השניים האחרים טנק מלא ומחכים להם.
בשלב זה יש לנו שני מטוסים מלאים ושני מטוסים עם חצי טנק.
שני המטוסים המלאים מגיעים לחצי הדרך, ומטוס אחד מתדלק את השני טנק מלא ומחכה כשיש לו חצי טנק מלא.
המטוס המלא נוסע, מפציץ וחוזר, הוא מקבל רבע טנק מזה שמחכה לו בחצי הדרך ומשם שניהם חוזרים עד רבע הדרך, שם מחכים להם שני המטוסים שנותנים להם רבע טנק כל אחד ומשם ארבעת המטוסים חוזרים בשלום לבסיסם

-רון-
12-08-2009, 08:23
מה שאמרתי :)