PDA

צפה בגרסה המלאה : התלמידים .. חידהאיציק2
23-08-2009, 21:44
בשתי כיתות ביחד, היו 38 תלמידים.
מכיתה אחת עברו לכיתה השנייה מספר תלמידים, השווה למספר התלמידים שהיו בכיתה השנייה בהתחלה.
לאחר המעבר, התברר שמספר התלמידים בכיתה הראשונה היה גדול ב-2 ממספר התלמידים שבכיתה השנייה.
כמה תלמידים היו בכיתה השנייה בהתחלה?

אברה
23-08-2009, 21:53
נסמן- כיתה 1- 38-x, כיתה 2- x.
אחרי ההעברה- כיתה 1- 38-2x, כיתה 2- 2x.
עכשיו נרשום את המשוואה:
2x+2=38-2x
4x=36
x=9.
תשובה: בכיתה השנייה היו בהתחלה 9 תלמידים.

Pythagoras
24-08-2009, 02:39
y - מס' תלמידים בכיתה 1
x - מס' תלמידים בכיתה 2
x - מס' התלמידים שעברו

y+x=38

y-x=x+x+2
y=3x+2

3x+2+x=38
4x=36
x=9

בכיתה השנייה היו בהתחלה 9 תלמידים.

Ohadush
24-08-2009, 03:40
" התברר שמספר התלמידים בכיתה הראשונה היה גדול ב-2 ממספר התלמידים שבכיתה השנייה." מתי היה ?
לפני העברה ? בהתחלה ?

עריכה הבנתי למרות שאחרי שהסתכלתי בתשובות.
יוצא שבשביל שיהיה גדול ב2 צריך 20 ו18 ומכיוון שזה מספר שווה יוצא 9.