PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלה לגבי לשוןOhadush
07-09-2009, 06:24
תקשיבו האם אתם מכירים מקום ברשת שמסביר טוב איך לזהות בניינים גזרות החפנ חפיץ וכל אלו?
ty

Netanelm7
07-09-2009, 12:16
www.interlect.co.il?

JustMe
26-09-2009, 02:13
יש לך במיקודית של לחמן חינם באינטרנט סיכום
בנוסף יש לך הסברים בספר הלימוד בלשון של הבית הספר.
והינה עוד סיכום שמצאתי באינטרנטגזרת חפי"ץ וגזרת חפ"ן
-----------------------------------------------------גזרת חפי"ץ :
לגיזרה זו שייכים הפעלים ש-פ' הפועל שלהם היא י', ע' הפועל שלהם היא צ' ול' הפועל שלהם היא
אחד מעיצורי בקע"ת גר / תקע ברג . (+ השורש יזע) .י צ ב
י צ ק
י צ ע + י ז ע
י צ ת
י צ ג
י צ רכאשר פ' הפועל י' הייתה צריכה להיות בשווא נח,
היא הדמתה לעיצור הסמוך לה. הפכה להיות זהה לו והתלכדה איתו.
במקומה בא דגש חזק משלים.השלים -> שורש י.צ.ג. -> היציג -> הצציג -> הציג .
___________________הדמות מלאה____התלכבדות עיצורים זהים
הציע -> י.צ.עבהצלחה