PDA

צפה בגרסה המלאה : [סיכום] משפטים במעגל - משיקים מחוץ למעגלאריאל
20-09-2009, 19:06
משפטים במעגל

משיקים מחוץ למעגל (http://www.emath.co.il/maagar/uploads/geometry/meshikimMehotzLaMaagal.pdf) - סקירה והסבר למשפט קטע המחבר את מרכז המעגל עם הנקודה שממנה יוצאים שני משיקים, חוצה את הזווית שבין המשיקים, מאונך למיתר המחבר את נקודות ההשקה, חוצה אותו ואת הקשת המתאימה .