PDA

צפה בגרסה המלאה : פתרון גאוני !איציק2
08-10-2009, 00:06
באחד מקטעיו, ערוץ הירדן מתפתל בזווית של 90 מעלות, ורוחבו קבוע - 4 מטר. שני מטיילים רצו לחצות את הירדן באותו קטע מבלי להירטב.
לרשותם עמדו שני קרשים שאורך כל אחד מהם הוא 3.9 מטר.
שלפו מתרמילכם פתרון גאוני, והנחו אותם כיצד לעשות זאת.

התגלו זאת ??

Bogri74
08-10-2009, 11:13
אחד החברים מניח את אחד הקרשים כך שהחלק הקצר שלו מעל המים ונעמד על החלק הארוך. השני לוקח קרש שני ומתקדם מעל המים על הקרש הראשון עד קצהו. אחרי זה החבר השני מניח את הקרש השני עם קצה אחד על הקרש הראשון וקצה שני בצד השני של הירדן ומגיע לצד השני. שם הוא מניח את הקרש שלו כך שהחלק הקצר יהיה מעל המים ונעמד על החלק הארוך, החבר הראשון מניח את הקרש הראשון על הקרש השני ועובר לצד השני של הירדן.

6369525
08-10-2009, 12:43
אחד החברים מניח את אחד הקרש בעיקול - בסמוך לברך הנוצרת ב- 90 מעלות, כך שהקרש נוגע בשתי קצותיו בגדה.
את הקרש השני מניחים על הקרש הראשון ואת קצהו השני על הגדה הרחוקה.